Enrera
 
Webquest i caceres del tresor
  Pràctica
1
2
3
4
5
6
7
8
   
 
Parts d'una Webquest?

Les WebQuest tenen una estructura estàndard que facilita tant la creació com l’aplicació a l’aula. En una WebQuest, trobareu els apartats següents:

  1- La portada
  Una WebQuest es presenta en format HTM, és a dir, com una web. La portada de la WebQuest és la pàgina inicial o índex.

 
 
Portada de la Webquest "Viatja per Europa"
  2- Introducció
 

En aquest apartat es presenta la WebQuest. S’intenta motivar l’alumnat plantejant l’activitat en forma de repte. Al mateix temps s’intenten sintetitzar els continguts generals de la WebQuest pel professorat que pugui estar interessat en usar-la.

 
 
Introducció de la Webquest "Els contes d'Andersen"
  3- Tasca
 

La tasca o tasques fa referència a allò que els alumnes han de fer, com a producte final. En aquest apartat ha de quedar clarament definit quin ha de ser aquest producte.

Pel que fa a la WebQuest que hem escollit d’exemple es planteja més d’una tasca i es dóna l’opció al professorat responsable de conduir l’activitat, de fer una selecció de tasques segons l’alumnat a qui vagi dirigida la WebQuest.

 
 
Tasca de la Webquest "Divertiments matemàtics. "
  4- Procés
 

En aquest apartat es descriu amb detall tot el que s’ha de fer per poder resoldre la tasca encomanada: des de l’organització dels alumnes, a les activitats i eines per portar-les a terme.

Pel que fa a l’organització sovint es plantegen grups cooperatius on els alumnes desenvolupen diferents rols.

Les activitats són diverses però gairebé sempre basades en la cerca guiada a partir d’enllaços oportunament seleccionats.

Com hem dit, a cada activitat s’hi inclouen les eines de suport necessàries per portar-la a terme: mapes, enllaços complementaris, etc.

 
 
Procés de la Webquest "Un Sant Jordi Intercultural"
  5- Avaluació
 

En una WebQuest s’especifica clarament quins seran els criteris d’avaluació.

S’acostumen a avaluar els productes finals (presentacions, murals, exposicions del tema...).

En moltes WebQuest trobareu la rúbrica. Amb la rúbrica s’avaluen diversos aspectes, des del procés a la interacció entre els grups, a partir d’uns criteris graduats i definits (sovint en forma de document annex) a la mateixa WebQuest.

Algunes WebQuest proposen també activitats d’autoavaluació a l’alumnat, ja que la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge es considera important.

 
 
Avaluació de la Webquest "Webtour pels països catalans"
  6- La conclusió
 

La conclusió és sempre un punt i seguit en la recerca continuada. Es fa un breu repàs de la feina feta i s’embasten nous propòsits i aventures del coneixement.

 
 
Conclusió de la Webquest "Flora i fauna dels pirineus"
  7- Crèdits
 

En aquest apartat els autors donen les seves dades, agraeixen altres col·laboracions, i/o demanen suggeriments i comentaris.

 
8- Guia didàctica
  Algunes WebQuest inclouen aquest apartat pel professorat, d’altres van donant les diferents indicacions didàctiques entre els apartats comentats.
 

 

   
Desenvolupament de la pràctica
   
Pràctica

Navegueu per les webquest que hem fet servir d'exemple en les diferents parts i per parelles mireu de respondre les següents preguntes:

Són majoritàriament activitats orientades a la recerca?
Plantegen un treball cooperatiu?
Pretenen incloure tot l’alumnat?
Permeten la construcció de nou coneixement?
Presenten totes les parts que hem especificat?

 

   
 
Amunt