Anar a portada
Apropament als clàssics
La cultura romana des de les diferents matèries de secundària

 

Apropament als clàssics és un material pensat per als professors d’Ensenyament Secundari. Ha estat elaborat amb la intenció de posar al seu abast un seguit de textos d’autors llatins que tenen relació amb moltes de les matèries que es cursen en aquesta etapa.

Les reformes successives dels ensenyaments secundaris han reduït sensiblement el conreu de les llengües i la cultura clàssiques, de manera que aquest conreu ha quedat reservat únicament a la minoria d’alumnes que opta per un Batxillerat humanístic o a aquells alumnes d’ESO que han triat cursar un crèdit de cultura clàssica.

Aquesta situació i la consegüent minva de valors humanístics en la formació dels nostres joves són objecte de preocupació per un ampli sector del professorat, no sols el de clàssiques. Cal pal·liar aquest dèficit unint els esforços i refent les estratègies.

D’una banda, les noves tecnologies ofereixen possibilitats gairebé il·limitades per a obtenir i intercanviar recursos de tota mena. D’una altra, la concepció de l’ensenyament com un fet integral mena a enfocar la transmissió de coneixements i de valors de manera interdisciplinar i transversal.

Apropament als clàssics pretén cobrir diversos objectius: En primer lloc, és una invitació al professorat de secundària a implicar-se en la transmissió de la cultura llatina. Per això ofereix un ventall ampli de textos relacionats amb diverses matèries que es cursen en aquesta etapa. Els professors respectius tindran al seu abast unes pinzellades del món clàssic, de caire complementari i amè, que poden donar als seus programes una dimensió històrica i humanística.

En segon lloc, proporciona als professors de clàssiques un recull extens de textos variats que poden servir per a fer exercicis de traducció i d’anàlisi lingüística en el cicle de Batxillerat. Aquests textos s’aparten de la tradició de fer treballar textos predominantment de caràcter bèl·lic i porten a relacionar el seu contingut amb els continguts d’altres matèries.

En tercer lloc, pot aportar idees i un conjunt de materials per a elaborar i impartir crèdits de cultura clàssica en els nivells d’ESO.

Els cent setanta-cinc textos llatins que integren Apropament als clàssics han estat agrupats per matèries. A part d’unes matèries estrictament curriculars, s’ha contemplat també l’aspecte educatiu en general, i els textos que integren aquest bloc poden constituir un ajut a l’actuació psicopedagògica i a l’acció tutorial. A més, també en aquesta direcció, hi ha un recull de textos que fan referència a l’oci, que, si bé no és una assignatura, no per això és menys important en la formació integral que es proposa l’escola.

La presentació dels textos segueix sempre el mateix esquema i conté els ítems següents:

*    Breu resum del tema del text.

*    Referència completa del text: autor, obra, capítol, etc.

*    Adreça a Internet on es pot trobar el text original llatí. No s’hi poden trobar tots, però sí la majoria.

*    Referència editorial per a obtenir el text editat en format de llibre tradicional.

*    Traducció catalana del text.

*    Suggeriments d’activitats a partir del text.

*    Relació del text amb altres matèries.

*    Nivells de l’Ensenyament Secundari en què es pot utilitzar.

*    Grau de dificultat del text original per a ésser utilitzat com a exercici de traducció.

Alguns textos apareixen en la llista de més d’una matèria. En aquest cas, els ítems esmentats figuren només en la matèria concernida primordialment, però hom pot accedir-hi amb la mateixa facilitat des de qualsevol llista on el text aparegui.

Ciències naturals
Ciències socials
Educació física i esport
Música
Religió i creences
Tècniques i tecnologies
Ètica
Psicopedagogia
Oci