INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part III > matemàtiques 1r d'ESO 
PART III
 
 


MATEMÀTIQUES 1r D'ESO: m.c.d., m.c.m. i ÀREES

Molts alumnes tenen dificultats amb les matemàtiques. Almenys això és el que reflecteixen les Proves de les competències bàsiques i també l'informe PISA als quals he fet referència en la primera part del treball. Almenys això és també el que reflecteixen les proves de nivell que molts centres passen als seus alumnes el primer dia de classe de 1r d'ESO per tal de situar el punt de partida del curs.

Les matemàtiques són una matèria que requereix essencialment allò en què insisteix la present proposta, a saber, comprensió. La possibilitat de comprensió ha d'anar acompanyada de la capacitat suficient en l'alumnat per comprendre. Per exemple, la majoria de teories psicològiques coincideixen a sostenir que la capacitat d'abstracció no es desenvolupa plenament en els nens fins els deu o més anys, de manera que explicar continguts que requereixin una important capacitat d'abstracció abans d'aquesta edat no resulta productiu: es poden repetir els conceptes, però difícilment arribar a la seva comprensió.

Ara bé, aquesta no sembla ser la situació que es produeix, almenys no en l'actualitat (temps enrere els continguts de matemàtiques adreçats a nens de nou anys incloïen funcions representades amb conjunts!). Així, tots els actuals continguts de 1r d'ESO estan, en principi, a l'abast d'un alumne de dotze anys. Això no obstant, i com advertia fa un moment, molts alumnes presenten dificultats.

No entraré aquí a especular sobre la base matemàtica amb què els alumnes arriben als centres de secundària, ni sobre altres possibles causes de les mancances que revelen els informes. Ni disposo de la informació necessària, ni constitueix la finalitat d'aquest treball.

El que pretenc aquí és mostrar com les estratègies apuntades per a contribuir al desenvolupament de l'ensenyament crític es poden introduir a través de l'ensenyament de les matèries curriculars. En el cas de les matemàtiques, ho exemplificaré amb el càlcul del màxim comú divisor i del mínim comú múltiple, i també amb al càlcul de les àrees d'algunes figures planes. Tots dos continguts apareixen també en el currículum de 6è de primària, per la qual cosa a 1r d'ESO se'n demana un ús i una aplicació consolidats.