Resources Links Recursos d'Internet per a les Ciències Socials Recursos Enlaces

  SOCIOLOGIA
  Sociologia, Sociolingüística, Antropologia, Religions ... 
    

   Ètica, Drets humans, Educació en valors 
   Dona i societat 
   Religions i ateisme 
   Filosofia 
   Revistes 
   Sociolingüística
   Folklore 
    

  1. Papers: Revista de Sociologia · Papers · Sumaris · 
  2. Sociologia EC
  3. Conceptes de Sociologia · Buxaweb
  4. Laboratori virtual per estudiants de Batxillerat: Sociologia
  5. Recursos de Sociologia UBWeb
  6. Estudiar Sociologia a la Universitat
  7. La Sociologia a la UB
  8. Sociologia. Desigualtats socials
  9. Associació catalana de sociologia · La sociologia per àmbits
  10. Revistes de l'Associació catalana de sociologia · en pdf

  11. Joves i emancipació
  12. L'emancipació dels joves catalans. El camí que cal recórrer
  13. Document de treball· grup d'emancipació Consell de Cent Joves
  14. Andorra. L’emancipació familiar dels joves: entre la possibilitat i la voluntat
  15. Espanya. L'edat mitjana d'emancipació puja fins als 29. Ara s'emancipen més joves que fa 10 anys
  16. Polítiques de joventut per a l’emancipació. Fabian Mohedano
  17. Joves
  18. Formes de convivència. Família, parella i emancipació a Barcelona
  19. Emancipació juvenil a la ciutat de Barcelona
  20. Observatori Català de la joventut. Els joves d'avui
  21. Adolescents i consum a Catalunya

  22. Més webs
  23. Segregació urbana i educació. Anàlisi de les desigualtats socioculturals dels barris de Lleida
  24. Sociologia de la vellesa
  25. El portal de la gent gran
  26. Sociologicus
  27. Sociologia.org · Textos
  28. Página de Sociología de Artemio Baigorri
  29. SocioSite: Departament de Sociologia de la Universitat de València
  30. Institut d'Estadística de Catalunya
  31. Diccionario Crítico de Ciencias Sociales
  32. Comunicació no-verbal Jaume Masip
  33. Divorcio y trayectorias familiares post-ruptura, ¿un fenómeno nuevo?
  34. Variables socioeconómicas y problemas interiorizados y exteriorizados en niños y adolescentes
  35. Transcripció de la compareixença al Senat d'experts que han estudiat l'homosexualitat
  36. Educació per a la salut · Educació sexual i afectiva

  37. Centro de Investigaciones Sociológicas 
  38. Boletines
  39. Boletines · Temas *
  40. La televisión y los niños
  41. Vida cotidiana de los jóvenes
  42. Cuidado de los mayores, boletines 4 - 12
  43. Los mayores en la sociedad, boletín 18
  44. La soledad de las personas mayores, boletín 21
  45. Etc...
  46. Enllaços a altres centres de recerca sociològica

  47. Webs diverses 
  48. Dossier: Addictes a la prohibició
  49. EnergyControl Drogues
  50. No al·lucinis amb les drogues · Legislació
  51. Legislación española sobre drogas
  52. Drogues: almenys informa-te'n
  53. Toxicomanies
  54. The Titanic Tragedy - A Social Studies Viewpoint
  55. Sociology of Titanic. Links

  56. Antropologia
  57. The Big Myth: El Gran Mite, col·lecció de mites de totes les cultures del món
  58. Antropologia per Internet, BIB
  59. Internet com a eina de recerca en antropologia, UB
  60. El rincón del antropólogo
  61. Vocabulari: Conceptes de Sociologia 
  62. Corrents sociològics
  63. Antropologia
  64. Mètodes i tècniques de la sociologia
  65. Doctrines
  66. Tendències i actituds
  67. Societat
  68. Sistemes socials
  69. Evolució social
  70. Estratificació social
  71. Grups socials
  72. Relacions socials
  73. Accions socials
  74. Control social
  75. Problemes socials
  76. Protecció social
  77. Moviments socials
  78. Moviment obrer
  79. Accions del moviment obrer
  80. Associacionisme
  81. Associacions
  82. Cultura
  83. Situacions culturals
  84. Moviments culturals
  85. Religió
  86. Religions actuals
  87. Moviments religiosos
  88. Creences
  89. Ciència

  PAPA JEAN REYES

  Les llengües indoeuropeees a Europa

© El Web de les Ciències Socials