Presentació

La col·lecció de pàgines que aquí presentem sota el títol genèric de 'Sistemes Ambientals" ofereix una eina d'estudi a l'abast dels alumnes de batxillerat i un fons de recursos d'aula pels professors.

El material aportat pretén estimular l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació ambiental, tot considerant que ens trobem en un moment en el qual, junt a l'agudització d'alguns problemes ambientals ben identificats, es divulguen els coneixements d'una manera acrítica, sovint sotmesa a mites, errors de concepte i proclames catastrofistes.

Els materials han estat organitzats en cinc grans apartats: atmosfera, hidrosfera, geosfera, biosfera i antroposfera, als quals es pot accedir a través de les pestanyes que conté la interfície de les pàgines.

Sota aquests apartats s'inclouen uns 450 elements originals htm que contenen informació i documentació ambiental bàsica dirigida a professors i estudiants de batxillerat.

El professor trobarà, a banda dels materials citats, un recull de recursos externs que li poden ser d'utilitat en les seves classes, als quals podrà accedir a través dels vincles que en cada cas es comenten.

Molts dels elements gràfics i documentals no han estat inserits a les pàgines, sinó en finestres internes que permeten la impressió directa d'un full o d'una transparència, o bé realitzar el tipus d'edició que més s'acomodi a la utilització que hom vulgui fer.

La realització d'aquest treball ha estat possible gràcies a una llicència d'estudis concedida pel Departament d'Ensenyament durant el curs 2002-2003.

Antonio López, CRP del Segrià

En aquest lloc A la web

powered by FreeFind