Els recursos naturals

Entre els sistemes ambientals (atmosfera, hidrosfera, geosfera, biosfera), la geosfera és la font primària a partir de la qual la Terra va evolucionar fins la seva estructura actual, en la qual geosfera, atmosfera, hidrosfera i biosfera estan en interacció permanent, bescanviant matèria i energia. Els elements principals de la geosfera són les roques, els minerals i els recursos energètics, incloent l'energia externa procedent del Sol.

Les roques es troben distribuïdes en capes diferènciades per la seva densitat i composició, anomenades nucli, mantell i escorça. L'escorça terrestre, la capa rocosa més externa, abasta només, de mitjana, 35 km de profunditat. Si comparem la Terra amb una pruna, l'escorça tot just representaria la pell. Tanmateix, és en l'escorça, sotmesa a una intensa activitat geològica (volcans, sismes, moviments dels continents, formació del relleu, etc.) on tenen lloc les interaccions amb la resta de sistemes ambientals. Al mateix temps, són les capes més superficials de l'escorça les que estan sotmeses als canvis provocats pels fenòmens climàtics (modelat del relleu) i les que conserven, en forma de carbó, petroli i gas natural, una part important de l'energia capturada pels organismes.

D'altra banda, la influència de l'home en la geosfera, sense arribar a ser tan notòria com en els altres sitemes ambientals, és força significativa: alteracions del relleu provocades per grans obres públiques i explotacions de pedreres i mines, ocupació del territori per conreus, urbanització, acumulació de residus, etc.

En aquesta secció ens ocuparem principalment de les implicacions de l'ús dels recursos energètics per part de l'espècie humana, en tant que principal factor de transformació ambiental.