MEDI
MATEMÀTIQUES

VALORS

LLENGUA CATALANA
LECTURES
LENGUA CASTELLANA
PLÀSTICA
Els paisatges
Repàs
"The Crack
Student".

El nom: gènere i nombre
Tipus de noms

Los demostrativos
Les comarques de Catalunya
Problemes per resoldre:
Els nombres fins al milió. Sumem i restem
La llibertat
L'article i els determinants demostratius
 
Comprensión lectora 1
Ulises y la sirena
 
Les comarques de Catalunya
(Dossier)
Càlcul 1 i 2
La llibertat 1
Comprensió lectora 1
Aventura a la caravana

 
Los posesivos
 
Mapa dels municipis del Baix Llobregat
Els gràfics i l'estadística 1
La llibertat i el respecte
Casos pràctics
Comprensió lectora 2
L'enrenou del 49
 
El verbo (I)
 
Mapa dels municipis del Baix Llobregat (mut)
Càlcul 3 i 4
Resolució de conflictes
El text descriptiu:
el paisatges
 
El verbo (II)
 
Fitxa-guia per a fer un treball sobre una comarca de Catalunya
Sistema de coordenades
 
El gènere i el nombre de l’adjectiu qualificatiu
 
Los pronombres personales
 
Mescles
i
dissolucions
Càlcul 5 i 6
 
La primera conjugació. Formes simples i compostes
 
Palabras agudas, llanas y esdrújulas
 

LA
PREHISTÒRIA

Multipliquem per una xifra / Multipliquem per un nombre seguit de zeros
 
Poesia 1:
Geometria I
 
La tilde en las palabras agudas
 
Mines prehistòriques de Gavà
Diagrama de punts, diagrama lineal
 
La segona i la tercera conjugació
 
La tilde en las palabras llanas
 
LA
PREHISTÒRIA
TREBALL EN GRUP
Càlcul 7 i 8
 
Poesia 2:
El cargol
 
La tilde en las palabras esdrújulas
 
Els cinc sentits
Multipliquem per dues xifres
 
Els pronoms personals forts i febles
 
Poesía 1:
La niña que se va al mar
 
Projecte:
Les plantes (word)
Multipliquem per tres xifres
 
Comprensió lectora 3
Una casa de colònies
 
Poesía 2:
Gárgara envidiosa
 
Projecte:
Les plantes (pdf)
Problemes per resoldre:
Multipliquem
 
Separació sil·làbica
 
Poesía 3:
La respuesta del pétalo
 
Projecte:
Bibliografia sobre les plantes
Càlcul 9 i 10
 
L'accentuació de les paraules agudes
 
Poesía 4:
Paseo de colores
 
Projecte:
Bibliografia - les plantes (word)
Els gràfics i l'estadística 2
 
Comprensió lectora 4
Activitats a l'aula de natura
 
Actividades
final 1r trimestre
 
Projecte:
Bibliografia - les plantes
(pdf)
Activitats
final 1r trimestre
 
Poesia 3:
Bombollesl
 
Poesía 5:
El calabacín
 
La dissecció d'una flor
Càlcul 11 i 12
 
Comprensió lectora 5
El dia que va arribar en Timi
 
La oración
 
L'aparell digestiu 1
Rectes, angles i figures planes
 
L'accentuació de les paraules planes
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 1
 
La nutrició
Càlcul 13 i 14
 
L'accentuació de les paraules esdrúixoles
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 2
 
L'aparell digestiu 2
Continuem dividint
 
Poesia 4:
L'Esteve Pescallunes
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 3
 
L'aparell digestiu
(recursos web)
Càlcul 15 i 16
 
Poesia 5:
Apaga la tele
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 4
 
L'aparell excretor
Problemes per resoldre:
Continuem dividint
 
L'accent diacrític
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 5
 
Les fonts d'energia
Càlcul 17 i 18
 
Comprensió lectora 6
Marxem de colònies
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 6
 
Les comarques de Catalunya
(recursos web)
Dividim per dues xifres
 
Comprensió lectora 7
Torrades amb pernil i foie gras
   
 
Càlcul 19 i 20
 
El camp semàntic
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono Poesía páginas 19 y 20
 
 
Càlcul 21 i 22
 
El text expositiu
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 7
 
 
Càlcul 23 i 24
 
Comprensió lectora 8
La carta desordenada
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 8
 
 
Càlcul 25 i 26
 
Comprensió lectora 9
Una carta als avis
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 9
 
 
Càlcul 27 i 28
 
Activitats
final 1r trimestre
 
Preparación control del 2º trimestre
 
 
Problemes per resoldre:
Els nombres decimals: L'euro
 
L’oració i els diferents tipus
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 10
 
 
Càlcul 29 i 30
 
El text poètic:
l'auca
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 11
 
 
Càlcul 31 i 32
 
La notícia:
quadre resum
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 12
 
 
Càlcul 33 i 34
 
El subjecte i el predicat: concordança
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 13
 
 
Càlcul 35 i 36
 
Poesia 6:
El mal humor
 
La Jirafa, el Pelícano y el Mono 14
 
 
Càlcul 37 i 38
 
L'adverbi 1
 
Poesía 6:
El vendedor de la Plaza de Ujué
 
 

Fitxa 1:
Els nombres fins al milió. Sumem i restem

 
L'adverbi 2
 
Poesía 7:
Arrepentimiento
 
 
Fitxa 2:
Els nombres fins al milió. Sumem i restem
 
Poesia 7:
Somnis
 
Poesía 8:
El barquito de papel
 
 
Sóc una màquina
de calcular 1
 
El text poètic:
l'auca 1
 
Poesía 9:
Encerrado en la ciudad
 
 
El valors de
les xifres
 
El text poètic:
l'auca 2
 
Poesía 10:
Fantasma
 
 
Els termes de la suma
Les propietats de la suma
 
Treball de l'oració
 
Poesía 11:
El canto de la mar
 
 
Els termes de la resta
Relació entre la suma i la resta
 
Analitzem oracions
 
Poesía 12:
Cambalaches
 
 
Càlcul diari 1
 
Poesia 8:
El bes
 
Palabras agudas, llanas y esdrújulas
2
 
 
Càlcul diari 15-16
(1-2-3-4)
 

Els usos de les grafies g/gu/gü i c/qu/qü

     
 
Multipliquem 1
 

Les grafies b i v, dels grups consonàntics br, bl, mb, mp i nv

     
 
Rectes, angles
i figures planes (1)
       
 
Multipliquem 2
 
Leandre, el nen horrible 2
     
 
Polígons
 
Leandre, el nen horrible 3
     
 
Dividim
 
Poesia 9:
Jocs
     
 
La circumferència
 
Poesia 10:
El covard
     
 
Càlcul 9-10
(15-16)
 
Leandre, el nen horrible 4
     
 
Dividim
per una xifra
 
Leandre, el nen horrible 5
     
 
Dividim
per una xifra 2
 
Leandre, el nen horrible 6
     
 
Continuem
dividint 15-16
 
Lectura Ronda de llibres
     
 
Dividim
per dues xifres
 
Caixa d'Eines
     
 
Càlcul 11-12
(15-16)
 
Poesia 11:
Qui sap
     
 
Dividim
per dues xifres 2
 
Poesia 12:
El confident
     
 
Els triangles 1
 
Leandre, el nen horrible 7
     
 
Els trinagles 2
 
Poesia 13:
M'agradaria
     
     
Poesia 14:
Només
     
     
Leandre, el nen horrible 8
     
     
Leandre, el nen horrible 9
     
     
Preparació control del 2n trimestre
     
     

Poesia 15:
M'acontentaria

     
     
Poesia 16:
Abril
     
     
Leandre, el nen horrible 10
     
     
Leandre, el nen horrible 11
     
     
Leandre, el nen horrible 12
     
     
Leandre, el nen horrible 13
     
     
Leandre, el nen horrible 14
     
     
Leandre, el nen horrible 15
     
     
Leandre, el nen horrible 16
     
     
Repàs del curs
     
     

Comprensió lectora
1
Curs 15-16
La colla dels deu

     
     
Lectura:
"Aventura a la caravana"
     
     
El diari personal 1
     
     
El diari personal 2
     
     
Lectura:
"Tarda de gossos"
     
     
El diàleg:
Conversem
     
     
Els determinants
possessius
i els numerals
     
     
El diàleg:
"El pescador i el geni"
     
 
PROJECTES