Els nombres complexos.
Projecte del curs D112: La calculadora Wiris com a recurs didàctic.
Per Antonia Rodríguez Paredes, professora de l'IES Montserrat Miró i Vilà, de Montcada i Reixac.
 
Projecte
Definició d'unitat imaginària
Definició de nombre complex
Representació gràfica en forma binòmica
Oposat i conjugat
Operacions en forma binòmica
Expressió en forma polar. Representació gràfica
Pas de forma polar a forma binòmica
Operacions en forma polar
 
 
 
 
La calculadora Wiris
 
 

Introducció

 

És un tema pensat per batxillerat, però que, amb petites modificacions, es podria fer servir en un crèdit variable de 4t d'ESO.

Aquests nombres s'introdueixen per donar sentit a les arrels quadrades de nombres negatius i, com a conseqüència, per resoldre un cert tipus d'equacions quadràtiques. Això motiva l'ampliació del conjunt numèric conegut fins ara, el dels reals, als dels complexos.

 
Utilització a l'aula
 
Es començarà definint la unitat imaginària i deixant que els alumnes operin amb ella com si d'un nombre real es tractés. Així podran fer sumes, restes i multiplicacions d'una manera senzilla. Després, amb la calculadora Wiris, podran observar la representació gràfica dels nombres complexos i d'algunes de les seves operacions, podent comprovar els resultats obtinguts a la seva llibreta en les diferents finestres. Se'ls guiarà en tot moment fins que arribin a familiaritzar-se amb la calculadora perquè, més tard, a l'aula d'informàtica, ells mateixos puguin anar manipulant i experimentant amb les finestres conegudes, amb la finalitat de que tot això els porti a valorar aquesta potent eina i els animi a aventurar-se, tots sols, a utilitzar-la per resoldre uns altres tipus de problemes.
   
Projecte