MATERIAL PER TREBALLAR EL NIVELL A1

PER ALUMNES DE 8 A 16 ANYS

 

TEMA 1.IDENTIFICACIÓ

INTRODUCCIÓ

Us presentem el recull de material que durant el curs 2005-2006 hem anat elaborant des del Grup de treball d'Aules Acollida de Sant Narcís i Santa Eugènia. Veureu que cada carpeta correspon a un tema del nivell inicial de català - usuari bàsic. A dins hem recollit el material manipulable que utilitzem per treballar cada tema. Aquest material està al mercat i el podeu trobar fàcilment a qualsevol botiga especialitzada.

També us afegim algunes programacions que hem elaborat aquest any de manera conjunta i consensuada entre totes nosaltres i que han estat el resultat de l'experiència de cada tutora de l'aula d'acollida amb el seus alumnes.

Aquest seminari ha resultat molt profitós per tal d'intercanviar experiències i materials: hem creat un espai de trobada i reflexió pedagògica. Ha estat una finestra oberta al coneixement de noves tecnologies i eines informàtiques (treball MP3, programari per al treball de llengua...).

Ha sorgit la idea de crear una pàgina web per donar a coneixer la nostra feina. Proposem la continuïtat per al curs vinent ja que han restat molts projectes sobre la taula que podrien resultar de molt interès.

Esperem que aquest material us sigui d'utilitat.

TEMA 7.RUTINES

TEMA 2.ENSENYAMENT

TEMA 8.TEMPS LLIURE

TEMA 3. LLENGUA

TEMA 9.HABITATGE

TEMA 4. FAMíLIA

TEMA 10.COMPRES

TEMA 5. ESTATS FÍSICS

TEMA 11.VIATGES I TRASLLATS

TEMA 6.MENJAR I BEURE

 

 

 

 

Exemples Programacions

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 5

TEMA 6

TEMA 11