Departament de Tecnologia IES CAN PLANAS Castellano.

Can Planas, #Portada, Nosaltres, Materials, Tecnologia, Mapa.
Història de la tecnologia, Invents i inventors, Disseny industrial, #Desenvolupament sostenible, Medi ambient, Transferència de tecnologia, Pàgines amigues.
Desenvolupament Sostenible
a. Institucions Internacionals
Nacions Unides - Cimera de Johannesburgo
www.johannesburgsummit.org/

United Nations
www.un.org/spanish/conferences/wssd/index.html

United Nations Environment Programme - UNEP
www.unep.org/

Organització Mundial de la Salut (Nacions Unides)
www.who.int

UNFPA
Fundació de les Nacions Unides per l'estudi de la població.
www.unfpa.org

FAO
Font de documents molt interessant
www.fao.org/documents/default.asp?lang=es
www.fao.org

CINU
Centre d'informació de les Nacions Unides per a Mèxic, Cuba i la República Dominicana.
www.cinu.org.mx/

Environmental Monitoring Group SouthAfrica
www.emg.org.za/

The Center for International Environmental Law - CIEL
www.ciel.org/

IISD International Institute for Sustainable Development
www.iisd.ca/

International Institute for Environment & Development - IIED
www.iied.org/

IUCN
International Union for the Conservation of Nature
www.iucn.org/

Jo'burg Memo
www.joburgmemo.org

JWS Company
www.joburgsummit2002.com

Northern Alliance for Sustainability - ANPED
www.anped.org

Third World Network - TWN
www.twnside.org.sg

WSSD Civil Society Secretariat
www.worldsummit.org.za
 
 

b. Institucions Locals
Diputació de Barcelona
Servei del Medi Ambient
C/Comte d'Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 2ª Planta, (Escola Industrial)
08036 Barcelona
Tel. 93 - 402 22 22
Fax: 93 - 402 24 93
www.diba.es/xarxasost

Sostenible
Revista de la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad.
www.sostenible.es

Centre de Recursos Barcelona Sostenible
C/Nil Fabra, 20   Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 - 237 47 43
Fax: 93 - 237 08 94
Email: recursos@mail.bcn.es
www.bcn.es/mediambient/cat/crbs/
www.bcn.es/agenda21

Consell Internacional per a les Iniciatives Locals de Medi Ambient
www.iclei.org
 
 

c. Economia Social
ATTAC Associació per la Taxació de les Transaccions financeres i l'Acció Ciutadana
C/Aragó, 174-176,  2º,  3ª
08011 Barcelona
Moviment internacional de ciutadans pel control democràtico dels mercats financers i les seves institucions.
http://attac-catalunya.pangea.org

Red Renta Básica
C/Mallorca, 237   Principal   1ª
08008 Barcelona
www.redrentabasica.org

Trust
C/Apeadero, 32   1º
Ctra. Coruña,  Km 25,8
Via de Servicio
28290 Las Matas  (Madrid)
Tel. 91 - 630 39 03
Fax: 91 - 630 43 71
Email: mail@proyectotrust.net
Obtenció de recursos financers per mitjá de bancs socials. Consultoria asociada a la recerca de financiació.
www.proyectotrust.net

Recicla'm
C/Gracia, 142
08201 Sabadell
Tel. 93 - 727 52 69
Recuperació i venda de roba d'ocasió i de segona mà. Llibres, joguines...
 
 

d. Organitzacions Mediambientals
WWF/Adena
C/Santa Engracia, 6   2º
28010 Madrid
Tel  91 - 308 23 09
Fax:  91 - 308 32 93
Email: info@wwf.es
www.panda.org
www.wwf.es
www.wwf.org/

Greenpeace
www.greenpeace.org/

Worldwatch Institute - WI
www.worldwatch.org/

Els Verds - Alternativa Verda
Ecologia política.
www.alternativaverde.org

Fundació TERRA
c/Avinyó, 44
08002 Barcelona
Tel. 93 - 601 16 36
Email: terra@terra.org
Email: info@terra.org
Organitza la trobada solar anual de Benicarló (Castelló). Disposen d'una instal.lació fotovoltàica conectada a xarxa.
www.terra.org
www.ecoterra.org
www.biohabitat.org

Buenos Días Planeta
www.buenosdiasplaneta.org

Imatges de la Terra
www.infomet.fcr.es/meteosat
www.terraserver.com
www.orbimage.com
http://oddens.geog.uu.nl

Associació Vida Sana
C/Clot, 39
08018 Barcelona
Associació dedicada a la difussió de l'agricultura biològica.
www.vidasana.org
 
 

e. ONGs
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
C/Portaferrissa,  13   bis,   pral.
08002 Barcelona
Tel. 93 - 412 26 02
Fax: 93 - 301 90 88
Email: fonscat@pangea.org
www.fonscatala.org

Oneworld
Portal d'internet que engloba més d'un centenar d'ONGs.
www.oneworld.es
www.oneworld.net
www.unsolmon.org

Coordinadora estatal de comerç just
Agrupa a moltes organitzacions que practiquen el comerç just.
www.e-comerciojusto.org
www.festacj.org

Agenda de la Construcció Sostenible
C/Bon Pastor, 5
08021 Barcelona
Tel. 93 - 240 23 66
Fax: 93 - 240 23 60
www.apabcn.es/sostenible

Del Sur
C/Consellers, 1   3º
080003 Barcelona
Tel. 93 - 400 50 53
Comerç just.

Intermón Oxfam
C/Roger de Llúria, 15
08010 Barcelona
Fundació pel Tercer Món.
www.intermonoxfam.org
www.intermon.org

Arquitectes sense Fronteres
Via Laietana, 12   2º 4ª
08003 Barcelona
Tel. 93 - 310 74 90
Fax: 93 - 310 79 42
Email: asfesp@arquired.es
www.arquired.es

Alternativa Solidaria Plenty
C/Sant Antoni Abat, 6   Pral.  2ª
08001Barcelona
Tel. 93 - 443 17 35
Fax: 93 - 443 21 01
www.pangea.org/asplenty

Agricultura ecològica
www.terrevivante.org
www.ecologiste.org
www.organicstandard.com
www.dusolalatable.com
www.ecozona.org/ecologist
www.neoplant.es
www.jardineriasils.com

Món Indígena
www.un.org/depts/dhl/spanish/indigenous
www.rigobertamenchu.org
www.eurosur.org/survival
www.iadb.org/sds/IND/index_ind_s.htm
www.puebloindio.org/ceacisa.htm
www.laneta.apc.org/rci/frame1.html
http://lucy.ukc.ac.uk/Sonja/RF/Sppr/spain_c.htm
www.desdeamerica.org.ar
http://abyayala.nativeweb.org
www.ibin.org
www.nuffic.nl/ik-pages

Landmine
Organització dedicada a la desactivació de mines antipersonal que aporta gran quantitat d'informació interessant.
http://www.landmine.de/
*