Departament de Tecnologia IES CAN PLANAS Castellano.
Can Planas, #Portada, Nosaltres, Materials, Tecnologia, Mapa.
#Història de la tecnologia, Invents i inventors, Disseny industrial, Desenvolupament sostenible, Medi ambient, Transferència de tecnologia, Pàgines amigues.
Història de la Tecnologia
a. Metal.lúrgia
1.- Farga catalana. (163 K)
2.- Alt forn. (179 K)
3.- Alts forns. (71 K)
4.- Convertidor Stock. (69 K)
5.- Cullera Dewhurst. (27 K)
6.- Convertidor Davies. (66 K)
7.- Convertidor Tropenas. (82 K)
b. La Màquina de Vapor
1.- Màquina de vapor marina. (150 K)
2.- Locomòbil de vapor. (69 K)
3.- Locomòbil amb grup electrògen. (65 K)
4.- Caldera de tubs. (71 K)
5.- Nivell d'aigua. (41 K)
6.- Manòmetre. (49 K)
7.- Vàlvula de seguretat. (73 K)
8.- Bomba Worthington. (44 K)
9.- Bomba d'alimentació. (50 K)
10.- Màquina horitzontal Ransomes. (47 K)
11.- Caldera vertical. (119 K)
12.- Màquina vertical. (106 K)
13.- Sala de calderes. (48 K)
14.- Carregant carbó. (75 K)
c. L'automòbil
1.- Velocíped de gasolina. (49 K)
2.- Camió Peugeot d'una tona. (93K)
3.- Cotxe Ford de 1903. (90 K)
4.- Motocicleta Husqvarna. (36 K)
5.- Tractor Munktells. (102 K)

Història del transport.
Història de l'automòbil.
Història dels camions.
Història del tractor a Espanya.
 

d. Maquinària de Construcció
1.- Carregadora de grava. (86 K)
2.- Carregadora de grava. (23 K)
3.- Carregador de sinia. (79 K)
4.- Formigonera de tambor. (59 K)
5.- Formigonera de tambor. (97 K)
6.- Premsa per blocs de formigó (33 K)
7.- Excavadora de vapor. (43 K)
8.- Perforadora pneumàtica. (39 K)
9.- Premsa de totxos. (81 K)
10.- Perforadora per pous. (176 K)
11.- Formigonera per carretera. (31 K)
e. Altres
1.- Turbina d'admisió parcial

Història de l'electrònica.

Història dels vols espacials
 
 

f. Recursos externs
Història econòmica de la ciencia i de la tecnologia.
www.xtec.es/~aguiu1/socials/hist07.htm

Artícles sobre història de la tecnologia.
http://es.geocities.com/tecnoalter/

*