Fotografia de bacteris del gènere Bacillus
Activitats


A continuació tens una sèrie d'activitats que posaran a prova el teu grau de coneixement sobre els microorganismes:
1- Els organismes descomponedors...
són les algues i els fongs.
són els virus i els bacteris.
són els fongs i els bacteris.
2- Els antibiòtics serveixen per...
ajudar a fer la fermentació alcohòlica.
combatre una infecció provocada per bacteris.
detectar la presència de virus en sang.
3- Els bacteriòfags són...
un tipus d'agent infecciós que ataca bacteris.
són virus amb estructura helïcoidal.
és un tipus d'ameba que menja bacteris.
4- Candida albicans és...
un tipus de parameci amb flagels.
un llevat capaç de produir infeccións a diferentes vegetals.
un llevat que causa diferents infeccions a les mucoses.
5- Pasteur va ser ...
un científic francés descobridor de la vacuna contra la ràbia.
el científic descobridor dels antibiòtics.
el principal investigador sobre malalties fúngiques.
6- Un flagel és...
una protuberància que utilitzen els llevats per capturar les seves preses.
una estructura pròpia d'alguns protozous que serveix per desplaçar-se.
una orgànul dels rizòpodes.
7- Els cianobacteris són moneres descomponedores i autòtrofes.
Fals, perquè només són descomponedores de la matèria orgànica.
Veritable, ja que en condicions extremes deixen de descomposar per fer la fotosíntesi.
Fals, perquè només realitzen la fotosíntesi, no són descomponedors.
8- La grip, la tuberculosi i el tètanus és poden tractar amb antibiòtics.
Veritable, ja que totes tres malalties són provocades per virus.
Fals, ja que la grip no es pot tractar amb antibiòtics.
Fals, ja que el tètanus és provacat per un bacteri anaerobi, al que no l'afecten els antibiòtics.
9- Les algues són beneficioses perquè produeixen la major part del oxigen.
Fals, ja que els arbres produeixen més oxigen.
Veritable, ja que s'estima que produeixen un 80% d'aquest gas.
Veritable, perquè produeixen una mica més que les plantes.
10- Els fongs...
són eucariotes, autòtrofs o heteròtrofs.
Són pluricel.lulars o unicel.lulars i heteròtrofs.
Els pluricel.lulars són autòtrofs i els unicel.lulars heteròtrofs.
11- La càpsida és una estructura que forma part de tots els prions.
Fals, perquè és una estructura que només es troba en els virus.
Veritable, forma part dels bacteris i dels prions.
Veritable, perquè els prions són proteïnes i la càpsida és part d'aquestes proteïnes.
12- El fong Lactobacillus bulgaricus participa en la fermentació del iogur.
Veritable, però no és una fermentació sino una pasteurització.
Veritable, però no és fong sino un bacteri.
Veritable, però no és la fermentació del iogur sino la del pa.

13- Completa el següent quadre:

REGNE ORGANITZACIÓ CEL.LULAR NUTRICIÓ HÀBITAT
Moneres Bacteris      
Cianobacteris      
Protoctists Protozous      
Algues      
Fongs unicel.lulars      


14- Completa els següent quadre:

MICROORGANISME PERJUDICI BENEFICI
Algues    
Llevats    
Bacteris    


15- Esbrina el nom dels organismes que surten a les següents fotografies
A B C


Webmaster Daniel Navarro, danavar78@yahoo.es