Dreta: gràfic generat per ordinador d'un virus de la inmunodeficiència humana (VIH).
Esquerra: virus de la inmunodeficiència humana (VIH) sortint d'un globul blanc infectat.


Els virus

Introducció

Que són els virus? El mínim que podem dir d'ells és que són uns sers molt especials perquè es troben en la frontera entre el que està viu i el que no està viu. De fet, els científics han decidit finalment no incloure'ls entre els sers vius.
Quina és la raó d'aquesta decisió? Si un virus es troba surant en l'aire o sobre una taula està tan viu com una pedra: els virus no fan cap de les funcions bàsiques dels sers vius, no s'alimenten, no respiren, no creixen i no es mouen. Per contra, si es posen en contacte amb una planta, bacteri o animal entren en acció, infectant les cèl.lules de l'organisme hoste. Els virus existeixen amb un únic objectiu: reproduïr-se prenent el control sobre una cèl.lula hoste.

Com són els virus?

Els virus són realment molt petits, raó per la qual només són visibles mitjantçant el microscopi electrònic. L'estructura dels virus és bastant senzilla. Els components bàsics d'un virus són els següents:
 • Material genètic.
 • Aquest material genètic està format per ADN o ARN, mai tots dos alhora. Aquestes macromolècules contenen la informació que determina les característiques del virus.
 • Coberta protectora.
 • L'ADN o l'ARN està protegit per una coberta feta de proteïnes. Aquesta estructura rep el nom de càpsida i s'encarrega, a més de protegir el material genètic, d'unir-se a la cèl.lula que serà infectada pel virus.

Quin és el seu aspecte?

Els virus tenen múltiples i variades formes i, en general, són molt diferents a les de les cèl.lules. Podem considerar tres formes bàsiques:
 • Polièdrics
 • La seva estructura està formada per un poliedre de 20 cares. Alguns exemples són el virus de l'herpes o la sida.
 • Helicoïdals
 • Aquests virus tenen forma d'espiral. Alguns exemples són els virus de la ràbia o el de la rubèola.
 • Bacteriòfags
  Els bacteriòfags són virus que infecten bacteris. Tenen una part polièdrica i una part en espiral.

Com actuen els virus?

Com ja hem esmentat, l'únic objectiu d'un virus és fer-se amb el control d'una cèl.lula hoste per tal de reproduïr-se . El procés que utilitza un virus per infectar una cèl.lula presenta una sèrie de fases:
 • Contacte virus-cèl.lula
 • Després d'entrar en contacte amb la cèl.lula hoste apropiada el virus introdueix el seu material genètic ( ADN o ARN) a la cèl.lula. Això ho pot fer de diverses maneres: pot fusionar la seva càpsida amb la membrana de la cèl.lula i alliberar el material genètic o injectar el material genètic deixant la càpsida a l'exterior.
 • Replicació
 • La cèl.lula comença a produir moltíssimes còpies del material genètic i la càpsida del virus. Per fer això, la cèl.lula utilitza els seus enzims i orgànuls. Després, aquests components del virus comencen a unir-se formant nous virus.
 • Sortida
 • Quan els nous virus surten de la cèl.lula ho poden fer de dues maneres:
  1. Lentament, a mesura que els nous virus es van ensemblant. En aquest cas, la cèl.lula no es destruïda.
  2. Trencant i matant la cèl.lula, quan tots els nous virus surten alhora.

Malalties víriques

Les malaltien víriques són provocades quan els virus destrueixen o fan malbé les cèl.lules d'un organisme hoste. Per combatre aquestes malalties hi ha dues estratègies:
 1. Mitjantçant vacunes.
 2. Mitjantçant mètodes preventius contra els mecanismes de contagi, ja que algunes malalties víriques com la SIDA no tenen vacuna. En aquest cas, es tracta d'evitar que les persones que no estan infectades es contagiin.
Tanmateix, en el cas de les malalties víriques no es poden utilitzar antibiòtics com en les bacterianes. A continuació tens un quadre amb algunes malalties víriques i les seves característiques:

MALALTIA ORGAN/APARELL AFECTAT VIA DE CONTAGI SÍMPTOMES
SIDA Sistema inmunològic Contacte sexual, sang contaminada El malalt es queda sense defenses
Grip Vies respiratòries Per via aèria Febre, dolor i malestar general
Hepatitis B Fetge Consum d'aigua i aliments contaminats. Contacte sexual o per via sanguínia Inflamació del fetge
Varicel.la Pell Molt contagiosa, via aèria Febre, erupcions vermelloses a la cara i la pell
Poliomielitis Sistema nerviós Aigües contaminades, aire i ferides Paràlisi del malalt


Més enllà dels virus

Podem considerar els virus com els sers infecciosos més petits? No: encara hi ha sers més petits capaços de causar malalties. Segurament has sentit parlar de la malaltia de les vaques boges. Aquesta malaltia que afecta al cervell de les vaques infectades té un equivalent humà: la malaltia de Creutzfeldt-Jacob. Doncs bé, els científics sospiten que aquesta malaltia és causada per uns extranyíssims sers: els prions. Els prions, són simples proteïnes que es sospita que a banda de tenir un funcionament incorrecte, tenen la capacitat de transformar altres proteïnes normals en nous prions. Els científics saben molt poca cosa dels prions, així que possiblement s'aniran fent nous descobriments sobre aquests sers.Qüestionari