<

La prevenció, una feina d'homes i de dones
Nosaltres creiem que totes les feines poden ser desenvolupades per dones i per homes. El desenvolupament de qualsevol feina depen únicament de la capacitació individual no pas del gènere.
Però, per qüestions culturals, creiem, el nostre alumnat és majoritàriament masculí, i des d'aquí ens agradaria fer una crida a l'alumnat femení perquè s'incorpori al món de la prevenció.
Aquest món, necessita dels valors tradicionalment femenins, sobretot en l'avaluació de riscos psicològics. socials, de marginació, ...
Mentres el món prevencionista sigui únicament masculí no podrem parlar d'una prevenció integral a la nostra societat.