<

SORTIDES A LA UNIVERSITAT

ACCÉS A LA UNIVERSITAT DES D'FP

Amb qualsevol títol de tècnic/a superior de Cicle Formatius homologats es pot accedir a qualsevol universitat.

Si a la universitat escollida hi ha més oferta que demanda, tothom que l'ha sol·licitat amb una qualificació de 5 de cicle hi pot accedir.

Si hi ha més demanda que oferta,és a dir, hi ha més estudiants que hi volen accedir que places universitàries, es valora la nota d'accés.

Nota d'accés:
Es pot arribar fins a 14 punts, sent aquesta la puntuació màxima.
10 punts són del mateix cicle
Els altres 4 punts es poden adquirir fent les proves de selectivitat específiques.
Si es decideix fer aquestes proves, cada aspirant en pot fer 3, li comptaran els resultats que el beneficiin més.
Cada prova realitzada puntua de 0 a 10, el resultat serà multiplicat per 0, 0,1 o 0,2 depenent del quadre que s'adjunta.
Clica aquí per veure aquest quadre

Si vols veure els notes indicatives del 2010, clica aquí, aquestes notes poden variar d'un curs a un altre, sempre depenen de la quantitat d'aspirants que hi ha en una opció universitària concreta.

A diferència dels alumnes provinents de batxillerat, els alumens d'FP només hauran de fer les proves específiques de forma opcionals per a poder pujar la nota.

Exemples.
La Rita, un cop acabada el cicle de Diagnòstic per la Imatge, volia estudiar medicina.
la nota del cicle era de 8,7
La nota d'accés del curs anterior va ser 11,04
o sigui, que li caldria preparar-se les proves específiques d'accés, va veure que els que tenien un coeficient de 0,2, eś a dir, que treuria el màxim eren; física, química i biologia. Ella va optar per a fer les 3.
Va treure: en Física un 6,8, en química un 8 i en biologia un  7,1
Un cop multiplicades pel coeficient:
Física 6,8 x 0,2 = 1,36
Química 8 x 0,2 = 1,6
Biologia 7,1 x 0,2 = 1,42
O sigui, la nota final: 8,7 + 1,6 + 1,42 = 11,72.
El curs anterior hauria entrat, ara ha d'esperar els notes d'aquest curs per entrar.

En Manel vol estudiar Relacions laborals, com que al cicle ha tret un 7,4, i la nota de tall era sobre el 5, decideix no presentar-se a cap prova específica, esperant que la nota no pugi més de seu 7,4.