<

RECURSOS

<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.2 (Unix)" /> <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style> <p><big>El nostre institut aviat farà 100 anys que es dedica a la formació professional, això ens dóna una gran experiència en tots els camps.<br /> <br /> A l'institut tenim les aules preparades amb totes les tecnologies necessàries per desenvolupar satisfactòriament tots els crèdits de prevenció de riscos laborals; canons, multimèdia, pantalla, ...<br /> Cada alumne/a porta el seu ordinador portàtil, a l'aula hi tenim un wireless propi de Prevenció de riscos, i un seguit d'endolls per poder carregar les bateries.<br /> També disposem d'un campus virtual, on hi ha penjades les tasques, els apunts, ... funciona com una aula virtual.<br /> A més a més, dels recursos propis de les nostres aules, com que aquest cicle és un cicle transversal, disposem de tallers de fusta, electrònica, electricitat, administratius, de fred i calor, ... on hi fem diferents pràctiques.<br /> </big></p> <div style="text-align: center;"><big><img style="width: 400px; height: 300px;" alt="" src="images/CIMG1555.jpg" /></big><br /> </div> <p> </p> <p style="text-align: center;"><br /> </p> <br /> <p style="text-align: center;"><img style="width: 186px; height: 182px;" alt="" src="images/logo.png" /> <br /> </p> </div> <!-- end #content --></div> </div> <div id="sidebar"> <ul> <li style="text-align: left; font-weight: bold;"><big><big><big><small>Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Laborals <a href="http://www.ieslapineda.cat">Ins La Pineda</a></small><br /> </big></big></big></li> <span style="font-weight: bold;"> <li> <h2><a href="http://agora.xtec.cat/ieslapineda/moodle/">Campus virtual</a><br /> </h2> <ul> <li><a href="index.html">Inici</a></li> <li><a href="competencies.html">Competències</a></li> <li><a href="ambits.html">Àmbits professionals<br /> </a></li> <li><a href="ocupacions.html">Principals Ocupacions</a><br /> </li> <li><a href="credits.html">Crèdits que s'estudien</a></li> <li><a href="com.html">Com treballem a l'institut</a><br /> </li> <li><a href="recursos.html">Recursos de l'institut</a></li> <li><a href="fct.html">Formaciò a les empreses</a></li> <li><a href="universitat.html">Sortides a la universitat</a></li> <li><a href="jornades.html">Jornades de formació</a></li> <li><a href="concurs.html"><span style="font-weight: normal;">Concurs</span></a><br /> </li> <li><a href="dones.html"><span style="font-weight: normal;">Feina d'homes i dones</span></a><br /> </li> <li><a href="exalumnes.html">Ex-alumnes</a></li> <li><a href="qualificat.html">Programa Qualifica't</a><br /> </li> </ul> </li> </span> </ul> </div> <div style="clear: both;"> </div> </div> </div> <!-- end #page --> <div id="footer-bgcontent"> <div id="footer"> <p> departament de riscos laborals, IES La Pineda, badalona<br /> </p> </div> </div> <!-- end #footer --></div> </body></html>