<

<meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.2 (Unix)" /> <style type="text/css"> <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { so-language: zxx } --></style><big>FORMACIÓ  EN CENTRES DE TREBALL (FCT)<br /> <br /> <a href="http://www.xtec.es/fp/19/1954c09.htm">Currículum oficial<br /> </a></big> <p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm;" lang="ca-ES"><big>A de tots els cicles formatius, hi ha previst fer un número d'hores de formació dins de les empreses. D'aquesta manera, la formació inicial és més completa i l'alumnat surti més ben preparat per a la inserció al món laboral.<br /> Nosaltres, des del nostre institut, intentem que aquestes empreses siguin prou enriquidores per complementar l'aprenentatge que rebeu al nostre centre. A més, és clar,  que les seves activitats siguin força variades.<br />  Des d’aquesta perspectiva intentem oferir la formació a empreses que siguin serveis de prevenció de riscos  o en el mateix  Departament de Prevenció de riscos de l’empresa en qüestió, sempre que el servei de prevenció de riscos sigui autònom i suficient gran per poder enriquir la preparació del nostre alumnat.</big></p> <big> Les empreses que meś col·laboren amb nosaltres són:</big> <table style="text-align: left; width: 100%;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody><tr> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><img style="width: 150px; height: 150px;" alt="" src="images/asepeyo.png" /><br /> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><br /> <br /> <br /> <img style="width: 150px; height: 38px;" alt="" src="images/centro.png" align="middle" /><br /> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><br /> <br /> <img style="width: 150px; height: 94px;" alt="" src="images/fremap.png" /><br /> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><img style="width: 150px; height: 52px;" alt="" src="images/integrada.png" /><br /> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><img style="width: 150px; height: 52px;" alt="" src="images/macba.png" /><br /> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><img style="width: 150px; height: 67px;" alt="" src="images/perajordi.png" /><br /> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><img style="width: 150px; height: 63px;" alt="" src="images/preinfa.png" /><br /> </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;"><img style="width: 208px; height: 71px;" alt="" src="images/prevalia.png" /><br /> </td> <td style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody> </table> <br /> <br /> <p></p> <p style="text-align: center;"><img style="width: 186px; height: 182px;" alt="" src="images/logo.png" /> <br /> </p> </div><!-- end #content --></div> </div> <div id="sidebar"> <ul> <li style="text-align: left; font-weight: bold;"><big><big><big><small>Cicle Formatiu de Grau Superior de Prevenció de Riscos Laborals <a href="http://www.ieslapineda.cat">Ins La Pineda</a></small><br /> </big></big></big></li> <span style="font-weight: bold;"> <li> <h2><a href="http://agora.xtec.cat/ieslapineda/moodle/">Campus virtual</a><br /> </h2> <ul> <li><a href="index.html">Inici</a></li> <li><a href="competencies.html">Competències</a></li> <li><a href="ambits.html">Àmbits professionals<br /> </a></li> <li><a href="ocupacions.html">Principals Ocupacions</a><br /> </li> <li><a href="credits.html">Crèdits que s'estudien</a></li> <li><a href="com.html">Com treballem a l'institut</a><br /> </li> <li><a href="recursos.html">Recursos de l'institut</a></li> <li><a href="fct.html">Formaciò a les empreses</a></li> <li><a href="universitat.html">Sortides a la universitat</a></li> <li><a href="jornades.html">Jornades de formació</a></li> <li><a href="concurs.html"><span style="font-weight: normal;">Concurs</span></a><br /> </li> <li><a href="dones.html"><span style="font-weight: normal;">Feina d'homes i dones</span></a><br /> </li> <li><a href="exalumnes.html">Ex-alumnes</a></li> <li><a href="qualificat.html">Programa Qualifica't</a><br /> </li> </ul> </li> </span></ul> </div> <div style="clear: both;"> </div> </div> </div> <!-- end #page --> <div id="footer-bgcontent"> <div id="footer"> <p> departament de riscos laborals, IES La Pineda, badalona<br /> </p> </div> </div> <!-- end #footer --></div> </body></html>