Made with Xara CARACTERÍSTIQUES DEL JAZZ Definicions La procedència de la paraula jazz ens es desconeguda, però sembla ser que prové del mot jass i que s'associa aquesta paraula amb vitalitat i sexualitat. Sempre s'ha dit que no hi ha cap definició del jazz universalment acceptada com a vàlida perquè doncs sota el concepte de jazz s'inclouen músiques d’estils diversos que van des del jazz d'estil New Orleans fins a diverses formes de jazz actual com l'acid jazz, sense comptar amb les formes que es consideren antecedents del jazz com les worksongs, el blues, els espirituals, el gospel i el ragtime. Els intents de donar una definició precisa han fracasat moltes vegades: 1. Dialecte americà fortament influenciat pels negres. 2. Idioma de la música ballable americana des de 1915 3. Forma especial d’execució en que la improvisació té un paper considerable i l’estil té major importància que el repertori i la materia sonora (definicions puristes). 4. Estil artístic musical surgit als EEUU gràcies al trobament de la cultura negra amb la música europea. També s'ha dit que el jazz es pot considerar la unió musical de dos continents, Europa i Àfrica, en un altre continent: Amèrica. Característiques  Trets característics de la música de jazz en els que semblen estar d'acord la majoria d'estudiosos: - Es desenvolupa al sud-est dels EEUU. No es pot precisar una data exacta d'inici però és a començaments d'aquest segle quan s'inicia una música que es pot començar a anomenar jazz. En aquest naixement és de gran importància una ciutat: New Orleans. - Neix en la comunitat negre del sud-est dels EEUU en entrar en contacte les formes musicals pròpiament negres (influides per la música africana) amb la tradició musical popular occidental (Hongria, Escocia, França, Espanya, etc.). - Els elements melòdics i harmònics deriven principalment de la tradició musical popular europea, mentre que el ritme i el fraseig es podria considerar que deriven de la música africana. - De la música africana es detecten les següents característiques:     - Gran importància del ritme (també poliritmies)     - La forma responsorial "call and response" o repetició d'una frase musical acabada de produir-se  a manera de "crida i resposta".     - L’associació entre la música i la dansa (fins els anys 40 la música de jazz era una música per ser ballada més que no pas escoltada).     - Gran importància de la improvisació en l'execució musical que converteix cada interpretació en única i irrepetible (Sense improvisació no es pot parlar de jazz).     - Una relació especial amb el tempo que moltes vegades es defineix com a swing i que consisteix entre d'altres coses en no recolzar el fraseig en els temps principals del compàs sinó més aviat al seu entorn.     - La tendència a utilitzar síncopes i l'accentuació dels temps febles del compàs.     - La sonoritat personal dels seus intèrprets vocals i instrumentals. Aquests últims intenten imitar el so, el color, les inflexions i els laments de la veu negra cantada.