QUE SAPS SOBRE EL JAZZ?                   Estas escoltant el ragtime "The entertainer" d'Scott Joplin Made with Xara                                                 PREGUNTES                     RESPOSTES (Cal passar amb el ratolí per sobre)                                                                                                                1. A qui anomenaven "l'emperadriu del blues"? 2. A quin barri de New York estava el "Cotton Club 3. Un conjunt de jazz de12  a 16 músics és diu: 4. Quin músic tenia per sobrenom  "Satchmo"?   5. A quin estil la bateria comença a tenir certa autonomia dins el conjunt?  6. Qui va ser el més gran compositor de ragtimes? 7. A quin estil s'incorpora el saxo dins el conjunt de jazz? 8. La tècnica vocal que substitueix paraules per sons improvisats es diu: 9. Quina ciutat es considerada el bressol del jazz? 10. Quin instrument tocava Duke Ellington? 11. A quin estil de jazz va destacar Charlie Parker "bird"? 12. Quina no és una característica del jazz? improvisació, ús de partitures, notes sincopades..... 13. Qui era Lady day? 14. Un grup de pocs músics de jazz es diu: 15. Mahallia Jackson va ser una gran cantant de: 16. Una trobada musical no preparada de músics de jazz es diu? 17. En els camps de treball dels esclaus negres de Loussiana s'hi cantaven: 18. Com s'anomenen les notes rebaixades un semitò de l'escala  major en el blues? 19. Dixie Gillespie tocava: 20. Quin estil es desenvolupa els anys 30? 21. El banjo es tocava en l'orquestra de l'estil: 22. El "rei del swing" va ser: 23. L'estil "més fresc" és el: 24. L'estil basat en frases de pregunta i resposta es diu. 25. Més agressiu que el be-bop és el: