Títol: Juga amb nosaltres. Més de 100 jocs d'arreu del món.
Autor: Oriol Ripoll
Editorial: Molino (2002)

Títol: Un món de jocs. Jocs del món.
Autor: Viktor Batista
Edició pròpia (2001) Podeu consultar-lo en línia a: http://www.manqala.org/wiki/index.php/Llibret

Títol: 1000 juegos y deportes populares y tradicionales. La tradición jugada.
Autors: Pere Lavega i Salvador Olaso
Editorial: Paidotribo (1999)

Títol: Jocs d'arreu del món. 92 jocs per conèixer un món meravellós.
Autors: Josep M. Allué i Iraida Llucià
Editorial: Timun Mas (200)

Títol: Manual per als jòquers de jocs tradicionals. Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004.
Autor: Jaume Bantulà.
Supervisió: Oriol Comas, Antoni Costes, Jesús González, Pere Lavega, Fernando Maestro i Oriol Ripoll.

Torna a Inici

Bibliografia