Principal
El Cister
L'entorn
Vida monàstica
Visita al monestir
Història

L'entorn del monestir

L'albereda de Santes Creus

L'albereda de Santes Creus es troba situada al municipi d'Aiguamúrcia, just als peus del Monestir cistercenc de Santes Creus, constitueix una de les poques representacions mitjanament ben conservats de la vegetació de ribera a Catalunya. Es tracta d'una superfície de 12'5 hectàrees vora el riu Gaià, actualment inclosa dins el PEIN . Es troba situada a 280 metres sobre el nivell del mar, sobre sòls al·luvials amb un bon drenatge, al marge esquerre del Gaià, riu que té una superfície de conca hidrogràfica de 430 quilòmetres quadrats.

L'albereda està constituïda, botànicament parlant, per un conjut d'arbres que es disposen seguint les quantitats d'aigua presents al sòl. Així torbaríem una vegetació potencial constituïda per una salzeda a la mateixa llera del riu, una albereda a la vora del Gaià i una omeda més interior, on les disponibilitats hídriques són menors.

L'interès de l'albereda de Santes Creus rau en la importància de l'estrat arbori i la seva distribució seguint paràmetres de disponibilitat hídrica; malauradament l'estrat herbaci, interessant en aquestes comunitats vegetals, és més aviat pobre, a causa de la forta utilització d'aquest espais pels humans. L'estudi de l'estrat herbaci es pot realitzar uns quants quilòmetres aigües avall, cap a Montferri, on encara es conserven petits fragments de vegetació de ribera constituïts per omedes i alberedes que mantenen amb certa puresa l'estrat herbaci, s'hi poden estudiar les diferents espècies vegetals que hi ha i fer transectes de vegetació o bé inventaris de superfície coneguda.


El monestir amb l'albereda al peu a començaments del segle XX
Vista del monestir i l'albereda a l'actualitat

Tant l'albereda de Santes Creus com la resta d'alberedes que es troben pel Gaià ofereixen un interessant ventall de possibilitats amb les seves aplicacions didàctiques.

La proximitat del riu Gaià facilita també una àmplia gamma d'activitats, principalment en el tema de vegetació, ecologia i zoologia tant vertebrats com invertebrats. Com que es tracta d'un curs típic de la Mediterrània s'hi donen tots els factors geogràfics i geològics característics que il·lustren aquest aspecte.

Actualment les institucions responsables del manteniment de l'albereda han començat a posar mitjans a fi de conservar aquest indret únic a Catalunya, que va fer decantar els monjos de l'orde del Cister a instal.lar-se en aquesta zona fa prop de 900 anys, tal i com ho feren els monjos al populetum (bosc d'àlbers, per tant albereda) de Vimbodí, que originà el monestir de Poblet.

Tall esquemàtic de la disposició de les comunitats vegetals a l'albereda

 

Comunitats vegetals i flora

 

 

 

 

Dibuix esquemàtic amb les espècies predominants a l'albereda de Santes Creus

Passeu el cursor per sobreel dibuix per saber el nom de les plantes

 

Tornar a l'inici d'aquesta pàgina
Tornar a la pàgina principal

 

 

Salzeda Albereda Omeda àlber freixe om botja d'aigua esbarzer boga creixen jonc herba de folls setge menta borda pebre d'aigua carabassina sarga sanguinyol llúpol vidalba creixen vinca