El Sistema solar
Principal ] La Terra ] [ El Sistema solar ] Els estels ] Les constel.lacions ] Nebuloses ] Les galàxies ] La Via Làctia ] Forats negres ] Origen i  final  de l'Univers ] Exploració de l'Univers ] Quan saps d'astronomia? ] Enllaços ]

 

 El sistema solar                                             
                                                                               
          El sistema solar consta d'una estrella de grandària mitjana, el Sol, de 9 planetes que giren al seu voltant i de nombrosos satèl·lits, asteroides meteorits i cometes.         

                                                   

                                                     Quadre comparatiu dels nou planetes del sistema solar

Planetes Mercuri Venus Terra Mart  Júpiter Saturn  Urà Neptú Plutó
Distància 0,39 0,72 1 1,52 5,20 9,54 19,18 30,06 39,44
Duració de l'any 0,24 0,62 1 any 1.88 11.86 29.46 84.01 164.79 247,70
Duració del dia 58.7 d. 243 d. 23,93 hores 24,6 h. 9,8 h. 10,66 h. 17,24 h 16 h. 6,4 d.
Massa 0,06 0,82 1 0,11 317,8 95,1 14,5 17,2 0,004
Radi 0,38 0,95 1 0,53 11,2 9,42 4,10 3,88 0,18
Nombre satèl·lits 0 0 1 2 16 18 21 8 1

En aquesta taula es pren com a base les dades de la Terra per poder fer la comparació dels 9 planetes. Així, per exemple, la duració de l'any a Plutó és de 247,70 anys dels de la Terra  i, tan mateix, la duració de l'any de Mercuri és de no més 0,24 anys dels de la Terra, o sigui 87,6 dies. El mateix s'ha de dir de la massa o el radi dels diferents planetes. En quant als satèl·lits, cal dir que són els que actualment es coneixen, encara que de tant en tant es descobreixen nous satèl·lits com ha succeït últimament amb Júpiter. Pel que fa a la duració del dia, això és, el que triga el planeta en donar una volta sobre els seu  eix (rotació), hi ha dades molt dispars com es pot comprovar. Així tenim dies molt llargs, com és el cas de Mercuri o Venus, o dies curts, com és el cas de Júpiter o Saturn on el dia dura menys hores que a la Terra.

Òrbites dels 9 planetes del Sistema Solar

             Els cometes                                                     

      


 Els cometes són cossos relativament petits, compostos de glaç i roca, que giren al voltant del Sol. Quan un cometa s'apropa a l'estrella, part del seu glaç s'evapora. Aquest gas, juntament amb les partícules de pols originen una llarga i lluminosa cabellera que caracteritza els cometes.

 

                                                                                            

                                      

    Dues fotografies del cometa Ikeya-zang 2002. A la segona, el cometa sembla dirigir-se cap a una galàxia


                                               

                                               El cometa Hyakutake passa davant de la constel·lació de l'Ossa MajorEls meteorits 

Els meteorits són fragments de cossos sòlids que giren al voltant del Sol i que donen lloc a un meteor o estrella fugaç quan penetra en l'atmosfera terrestre. La gran majoria dels meteorits no arriben a la superfície de la Terra ja que es cremen en creuar l'atmosfera, donant lloc a una estela de llum que recorre una part del firmament. La grandària dels meteorits va des  d'un gra de pols fins a uns quants centenars de tones.

 


                                                                   

                                          

                                   Meteorit procedent de les Leònides (constel·lació del Lleó), regió del cel de                                      la que  cada any hi cauen a la Terra molts meteorits que es poden veure a simple vista   algunes  nits d'agost.

                                            


                                 

                           Pluja de meteorits procedents de les Leònides

                         


Pluja de meteorits

El nostre planeta, en el seu viatge al voltant del Sol, sovint creua les òrbites de diversos cometes, i és llavors quan moltes de les partícules o fragments d'aquests cometes penetren en l'atmosfera terrestre, es tornen incandescents i es revelen com a ràpids centelleigs lluminosos. Es produeix així una pluja d'estrelles fugaces  o meteors. És el cas de la pluja de les Perseides, la més coneguda de totes, que té lloc cap el 12 d'agost, i on el cometa responsable és el Swift-Tuttle. 

Altres pluges de meteorits, no tan conegudes popularment, són: al mes de maig la pluja de les Eta Aquàrides, procedents del cometa Halley; a l'octubre, torna aquest cometa a ser el responsable de la  pluja anomenada de les Oriònides. Algunes d'aquestes pluges són més espectaculars ja que donen lloc a gran quantitat d'estrelles fugaces. Va ser el cas de les Lleònides de l'any 1999, que va produir alguns milers de meteors per hora.

                                                                 

                                                    

                                    Pluja de meteorits procedents de les Lleònides: traços lluminosos  rectes.  

                                Les traces   corbades pertanyen al moviment aparent de les estrelles. L'edifici és un      

                           observatori astronòmic.


Els satèl·lits                                    
Els satèl·lits són cossos secundaris que giren al voltant d'alguns planetes. Alguns satèl·lits tenen el mateix origen que els seus planetes, mentre que altres van ser capturats (per la força de la gravetat) pel planeta al voltant del qual giren, algun temps després de la formació del Sistema solar. No més Mercuri i Venus no tenen satèl·lits coneguts. 

Principals satèl·lits coneguts del Sistema Solar

Nom del satèl·lit

Dimensions(radi Km)

Nom del planeta

Lluna 1737,4 Terra
Fobos 13,5x10,8x9,4 Mart
Deimos 7,5x6,1x5,5 Mart
Metis 20 Júpiter
Adrastea 12,5x10x7,5 Júpiter
Amaltea 135x84x75 Júpiter
Tebe 55x45 Júpiter
Io 1815 Júpiter
Europa 1569 Júpiter
Ganímedes 2633 Júpiter
Calisto 2403 Júpiter
Leda 8 Júpiter
Himalaia 93 Júpiter
Lisitea 18 Júpiter
Elara 38 Júpiter
Ananke 15 Júpiter
Carme 20 Júpiter
Pasifae 25 Júpiter
Sinope 18 Júpiter
Pan 9655 Saturn
Atlas 20x15 Saturn
Prometeo 72,5x42,5x32,5 Saturn
Pandora 57x42x31 Saturn
Epimeteo 72x54x49 Saturn
Jano 98x96x75 Saturn
Mimas 196 Saturn
Encélado 250 Saturn
Tetis 530 Saturn
Telesto 17x14x13 Saturn
Calipso 17x11x11 Saturn
Dione 560 Saturn
Helena 18x16x15 Saturn
Rea 765 Saturn
Tità 2575 Saturn
Hiperió 205x130x110 Saturn
Japeto 730 Saturn
Febe 110 Saturn
Cordèlia 13 Urà
Ofèlia 16 Urà
Bianca 22 Urà
Crésida 33 Urà
Desdèmona 29 Urà
Julieta 42 Urà
Porcia 55 Urà
Rosalinda 27 Urà
Belinda 34 Urà
Puck 77 Urà
Miranda 235,8 Urà
Ariel 578,9 Urà
Umbriel 584,7 Urà
Titània 788,9 Urà
Oberó 761,4 Urà
Nàvade 29 Neptú
Thalassa 40 Neptú
Despina 74 Neptú
Galatea 79 Neptú
Larisa 104x89 Neptú
Proteo 200 Neptú
Tritó 1350 Neptú
Nereida 170 Neptú
Caronte 635 Plutó

                                      

                                                                        

                                        La Lluna fotografiada en fals color per destacar el seu relleu, ple de cràters                                                                                produïts  els meteorits


La Lluna                                                                                  

La Lluna, el nostre satèl·lit, és l'astre més brillant del cel, degut a que també és l'astre més proper a nosaltres: uns 384.000 km. La seva lluminositat en la fase plena supera en 10.000 vegades la que ens arriba de les estrelles més lluents de la nit.

                    

                                      

                         La Lluna vista des de l'espai més proper a la Terra.


La Lluna, com la resta de satèl·lits, planetes, cometes, i en definitiva, tots els cossos del Sistema Solar amb excepció del Sol, és un astre obscur que llueix en el cel gràcies a la llum que li arriba de la nostra estrella, llum que és reflectida per la seva superfície. Com que la majoria dels cossos grans del Sistema Solar són esfèrics, la llum solar no més il·lumina un hemisferi, és a dir la meitat de l'esfera, restant l'altre en l'obscuritat. 

Si contemplen, doncs, un planeta o satèl·lit, des de distints punts de vista, podrem veure una fracció major o menor de l'hemisferi il·luminat pel Sol. Aquest percentatge d'hemisferi il·luminat s'anomena fase. En el cas de la Lluna, donat que gira al voltant de la Terra, és possible veure la totalitat de les fases; no més cal esperar un mes complert. 

Quan les posicions aparents del Sol i de la Lluna en el cel són molt pròximes entre sí, la cara que ens mostra la nostra companya roman en aquest moment en l'obscuritat, per la qual cosa no la veiem: és la fase de la Lluna Nova. Dos dies després es comença a veure una estreta franja  il·luminada pel Sol: comença la fase creixent. Cinc dies després és produeix el Quart Creixent: la Lluna es veu a la tarda i a les primeres hores de la nit. Una setmana més tard s'arriba a la Lluna Plena, fase en la que ens acompanya tota la nit. La seva lluentor és tan gran que impedeix l'observació dels astres més febles del cel. Transcorreguda una altra setmana, la Lluna aconsegueix la fase del Quart Minvant, en la que el nostre satèl·lit apareix per l'est ben entrada la nit, roman en el cel de matinada i s'oculta per l'oest, tot arribant el mig dia. 

Finalment, cal dir que la Lluna ens presenta sempre la mateixa cara  cap a la Terra. Si ens fixem uns quants dies seguits, comprovarem que sempre observem les mateixes taques obscures sobre el seu disc blanc, són els anomenats mars de la Lluna. Aquest fet s'explica per la mateixa duració dels seus dos moviments: el de rotació sobre sí mateixa i el de translació al voltant de la Terra. Aquest acoblament entre els dos girs és degut a la força de gravetat terrestre.

                         

     

                                                                         Fases de la Lluna                                      


                                                         

                        Moviment de rotació de la Lluna que sempre ens presenta la mateixa cara. La variació en la                         superfície il·luminada pel Sol ens il·lustra sobre les quatre fases de la Lluna: creixent,        plena,  minvant i nova.


Eclipsi de Lluna

Els eclipsis de Lluna, com els eclipsis de Sol, són fenòmens relativament poc freqüents. Un eclipsi de Lluna es defineix com a un gradual obscuriment de la Lluna Plena al llarg de vàries hores. S'inicia per un extrem i  pot afectar al disc sencer (eclipsi total) o no més a una part (eclipsi parcial) . Els eclipsis de Lluna són fàcilment observables, a diferència dels eclipsis de Sol, ja que es pot seguir el procés a simple vista sense riscos. L'eclipsi lunar es produeix quan la Terra s'interposa entre el Sol i la Lluna, evitant que la llum solar pugui arribar a la totalitat o a una part del disc lunar.                                 


                                                             

Esquema d'un eclipsi de Lluna


                                                                      

Seqüència d'imatges d'un eclipsi lunar.


Detalls dels cràters de la cara oculta de la lluna des de la nau Apolo 11


                                                                

                               Júpiter i part de la seva família: Io, Europa, Ganímede i Calisto


                                                           

                             Saturn i 3 de les seves llunes


                                                           

                          Calbots, una de les llunes de Júpiter


                                                          

Ganymedes,  satèl·lit de Júpiter, és la lluna més gran del sistema solar amb 5260 km de diàmetre, gaire bé la meitat de la Terra.


                                                                                    

                                      

                   Erupció volcànica en Io, lluna de Júpiter


                                                        

                                 Deimos, una de les dues llunes de Mart


                                                                   

                                                                 

                                       Fobos, segona lluna de Mart.


                                    

                                   Titan, la major lluna de SaturnEls asteroides                                                        

 Els asteroides són com a petits planetes rocosos que giren al voltant del Sol en òrbites compreses entre les de Mart i Júpiter. Els asteroides més coneguts són: Ceres, amb més de 1000 km. de llargària, i Palas i Vesta, amb més de 500 km. de llargària. Hi ha uns 200 asteroides que tenen un diàmetre d'uns 100 km. i milers d'asteroides de petites dimensions. La seva forma és arrodonida en els grans, mentre que és allargada en els inferiors a 160 km. de diàmetre. De qualsevol manera, la massa de tots els asteroides del sistema solar coneguts és inferior a la de la Lluna.

 

                                       

                          Animació del pas d'un asteroide a través del firmament


                                                       

                                  Fotografia d'un asteroide amb la lluna al fons


                                          

                               Asteroide Gaspra


Els  planetes                                  

El sistema solar consta de nou planetes de mides diverses, des dels gegants Júpiter o Saturn, als petits Mercuri i Plutó. Els nou planetes giren al voltant del Sol tot formant dos grups pel que fa a la seva òrbita: els planetes exteriors i els planetes interiors. Els planetes interior, són, per ordre invers de llunyania: Mercuri, Venus, la Terra i Mart. Els planetes exteriors, seguint el mateix ordre, Júpiter, Saturn, Urà, Neptú i Plutó. Els planetes grans se situen tots a l'exterior, llevat de Plutó, mentre que els planetes petits se situen tots a l'interior.  La distància de Plutó, el planeta més llunyà,  al Sol és de prop de 6.000 milions de Km, mentre que la Terra se situa a 150 milions de km. i Mercuri, el planeta més proper al Sol, hi és a 58 milions de km. de distància.

Pel que fa a la composició, el planetes exteriors són compostos de gasos com l'hidrogen o el metà, mentre que els interiors es componen de roca i ferro.

Tal i com passa amb els altres cossos del Sistema Solar, llevat del Sol, els planetes no tenen llum pròpia si no que reflecteixen la llum de la nostra estrella. A pesar de les grans dimensions d'alguns planetes, aquests es veuen com a simples punts en el cel, donada la seva llunyania, i es confonen amb els estels. Per això, no és fàcil la seva observació si no es coneix la seva posició en cada moment. Però una vegada localitzats els planetes, la seva observació ens farà veure les diferències respecte del moviment aparent de les estrelles. Les seves trajectòries són complicades fins al punt de que, de vegades, alguns planetes dibuixen bucles aparents en el cel. Discorren d'est a oest i, en un moment donat, semblen tornar enrera per, de nou, continuar el seu camí cap a l'est. És una de les diferències per distingir les estrelles dels planetes. 

Una altra diferència és el grau de lluminositat del planetes, major que el de les estrelles. Finalment, una tercera diferència és la quietud de la seva lluentor, mentre que la dels estels, pel contrari, titil·la.

Aquestes diferències, són suficients en general per saber si un astre és un planeta o un estel. Però, com saber de quin planeta es tracta?

En primer lloc, hem de saber que no tots els planetes són visibles a simple vista. No més Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn ho són de visibles. Mercuri amb dificultats ja que  és molt pròxim al Sol. Urà, amb moltes dificultats, és visible algunes vegades. Així doncs, quan observem un planeta a simple vista, el més probable és que es tracti de Venus, Júpiter, Mart o Saturn. 

Si la observació es produeix durant la sortida o la posta de Sol i l'astre té una brillantor blanca i molt lluminosa, podem estar segurs que es tracta de Venus. Si la brillantor del planeta es vermellosa, es tractarà de Mart. Júpiter també té una lluentor considerable i de vegades ens podríem confondre amb Venus. Saturn és el menys brillant dels quatre, encara que la seva brillantor oscil·la d'uns anys a altres.

                    Júpiter

                                                          

Júpiter té una atmosfera turbulenta on destaca un remolí de núvols, on cabria la Terra sencera (veure imatge de sota). Júpiter també té anells al seu voltant però és molt més difícil fotografiar-los.

                                                                


                              

                            Detall de l'atmosfera de Júpiter am la seva gran taca vermella


                 Saturn                         

                                                             

Saturn fotografia en 3 dimensions


                                                               

                                                                  

Altres imatges de Saturn i els seus anells.

 


             Neptú

                                                                  

                                   Neptú, després de Plutó, és el planeta més llunyà al Sol, però, a diferència d'aquest, és gaire bé 4

 vegades més gran que la Terra.


                                                                

                                         

                                                   A la fotografia de dalt, detalls de Neptú. 
            Urà                               

                                                                                        

                                                        Urà, al igual que Saturn, també té anells al voltant.


                                                                   

                                     

Altra imatge d'Urà


            Venus                                                 

                                                                    

   Venus, l'astre més brillant del firmament, té una atmosfera ardent (més de 450º) i tòxica .


                                                            

                                                 

               Imatge en fals color per destacar el relleu de Venus.


                                                                 

            Mart   

                                                        

Mart, fotografiat des de la Terra.


            Mercuri            

                        

                                     

Mercuri és el planeta més proper al Sol, per això les seves temperatures són molt altes. Es també, després de Plutó, el més petit. Està ple de cràters.

                                                 

        Mercuri es passeja per sobre del Sol?


            Plutó         

                                                 

                                             Plutó, el planeta més petit i més llunyà, amb la seva lluna Caronte


             El sol, l'astre rei                              

                                             

El Sol 


 

                                       

 Fotografia de la superfície solar en fals color per apreciar millor els detalls.


Gràcies a la seva energia, es manté la vida a la Terra. Tot l'aliment i el combustible que hi ha al nostre planeta prové de les plantes que utilitzen l'energia de la llum solar. A més té una notable influència en altres aspectes del nostre planeta com ara la distribució dels diferents climes i estacions.

El Sol, al igual que les altres estrelles, es compon de dos gasos: hidrogen (71 %) i heli (27%) i altres elements més pesats (2 %).

 

                                                                            

                                                   Comparació de les grandàries del Sol, Júpiter i la Terra.


Es tracta d'una estrella de grandària mitjana. Té una edat de 4.500 milions d'anys i es calcula que es troba a la meitat de la seva vida. Al seu interior, prop del centre, té una temperatura de 16 milions de graus i a la seva superfície arriba a 5.500 graus.

La seva situació a la nostra galàxia, la Via Làctia, la podem observar a la següent imatge:

Situació del Sol en la Via Làctia bastant allunyada del centre

                                                     

Imatge en moviment de les prominències solars.


                                                                   

                                                       

                                                      Un avió sobrevola el Sol?

 


Eclipsi de Sol

Un eclipsi de Sol es pot definir com l'ocultació gradual del disc solar per l'obscura silueta de la Lluna quan aquesta, en el seu moviment mensual al llarg del cel, li dóna abast, cobrint-lo total o parcialment, tot impedint que la seva llum  arribi a la Terra. En el cas de l'eclipsi parcial, l'efecte sobre la Terra és gaire bé imperceptible i no més es pot observar amb filtres especials que, a més a més, ens protegeixen la vista dels efectes nocius de la llum solar directa. Els eclipsis parcials són relativament freqüents, però excepcionalment, es podem veure eclipsis totals en que l'astre rei s'oculta totalment. És, llavors, quan millor es pot observar la corona  que envolta el disc solar.

                                                          

                                      

Eclipsi parcial de Sol.


A la fotografia, les diverses fases de l'ocultació del Sol per la Lluna en eclipsi total. Al centre, en color blanc, la corona solar.


Ombra d'un eclipsi sobre la Terra

                                                                                         

 Elaborada per: José Luis Jiménez del Pino. Desembre de 2002    

   

    jjimen18@pie.xtec.es    

     

Actualitzada:         juliol 2004

Totes les imatges que apareixen en aquesta web han estat descarregades de diverses pàgines d'Internet (*) i són utilitzades amb  finalitats didàctiques i de divulgació i sense cap ànim de lucre. Agraïm als autors d'aquestes imatges l'ús de les mateixes en aquesta web.      

(*) Especial agraïment a  Astronomy Picture of the Day Archive