Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Anàlisi Tecnològic.

En Català Els fem anar contínuament: aparells, estris, eines... mil i un objecte gairebé d’ús quotidià... Però que sabem realment d’ells? Què són? Què fan? Com els hem de fer servir? Les dades del fabricant? El nom del model? El seu cost? Però no hauríem de saber també: Amb quins materials estan fets? Quines són les seves principals propietats? Les seves qualitats estètiques? Els seu procés de fabricació? La seva disponibilitat? L’impacte ambiental que pot produir quan ens desfem d’ells?

Moltes coses, no? Doncs això és el que us proposo. Feu servir el document PDF adjunt per fer-ne l’anàlisi tecnològic dels objectes que trobeu al llarg d’aquest projecte

Anàlisi Tecnològic. Document PDF (1000 KB)


Anàlisi Tecnològic.


En Castellano Los utilizamos continuamente: aparatos, cachivaches, herramientas… mil y un objeto de uso cotidiano… ¿Pero que sabemos realmente de ellos? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Cómo los hemos de usar? ¿Los datos del fabricante? ¿El nombre del modelo? ¿Su coste?... Pero, no deberíamos saber también: ¿Qué materiales los componen? ¿Cuáles son sus principales propiedades? ¿Sus cualidades estéticas? ¿Su proceso de fabricación? ¿Su disponibilidad? ¿El impacto ambiental que producirán cuando nos desharemos de ellos

¿Muchas cosas verdad? Pues eso es lo que te propongo. Utiliza el documento PDF adjunto para analizar tecnológicamente los objetos que encontréis a lo largo de este proyecto.In English Soon.


Análisis Tecnológico/Technologic Analysis