Paisatges tecnològics al llarg del Temps. La Seu Vella de Lleida. Unitats Didàctiques. Proposta 1er Batxillerat.

Unitats Didàctiques. Proposta 1er Batxillerat.

 • Arquitectura:
  • Geometria i Disseny. Document de treball en PDF (3232 KB)
   • Orientació geogràfica. La modelització geomètrica. La representació geomètrica. Modularetat. Proporció. Inclinació estructural. Acústica. Formes poligonals i circulars. Les corbes i els arcs. Formes polièdriques. Superfícies quebrades. Esferes i paraboloides de revolució. La simetrització. Forma i funció al disseny.
  • Anàlisi arquitectònic. Seu Vella de Lleida. Document de treball en PDF(500 KB)
  • Walking around Lleida. Gimcana en anglès. Document de treball en PDF(1,2 MB)
  • Plànol de Lleida per imprimir. Plànol de Lleida per a imprimir. PDF(1 MB) (Ajuntament de Lleida)

 • Recursos generals:

Unitats Didàctiques propossades. Educazione. Cesare Ripa.


En Castellano Unidades didácticas propuestas.

Pronto.

In English Didactic proposed units.

Soon


Unidades didácticas propuestas./Didactic proposed units. Accademia. Cesare Ripa.