Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Guió racionalisme
El racionalisme
Recorregut
Biografia Descartes
Mort sospitosa
Altres racionalistes
"El Discurs"
Text del "Discurs"
El geni maligne
I els sentiments?
Crisi ecològica
Euclides
Exercicis
Dossier "Meditacions"
Llibertat i mecanicisme

EXERCICIS

Qüestionari sobre "El Discurs" Qüestionari Meditacions
 
Qüestionari "El Discurs": les respostes es poden trobar en "El Discurs" (Introducción preliminar al Discurso del método, de  Risieri Frondizi)  
Dossier "Meditacions": Les respostes es poden trobar en aquest dossier, tot seguint els apartats següents:

Enllaços


EL CONTEXT HISTÒRIC
1.Descriu breument el context històric de l’Europa on va viure Descartes.

DESCARTES: UNA CRONOLOGIA
2.Assenyala de quina manera influeix l’escola dels jesuïtes on s’educa i la influència dels treballa científics de Galileu.
3.Quines poden ser les causes que porten a Descartes a anar a viure a Holanda (se suposa que motivades pel context històric)
4. Quina obra publica primer: El Discurs del mètode, o les Meditacions ?
5. Per què decideix d’anar a Suècia com a “assessor cultural” de la reina Cristina?

PER QUÈ DESCARTES ÉS EL PARE DE LA FILOSOFIA MODERNA?
6. Quin és l’enfocament diferenciat que Descartes dóna a la filosofia respecte del que havia tingut amb els grecs clàssics i medievals?
7. Què significa l’expressió segons la qual amb Descartes arriba el subjectivisme modern a la filosofia?

PER QUÈ DESCARTES ÉS EL PARE DE LA FILOSOFIA MODERNA? (II). EL TRENCAMENT AMB L’ESCOLÀSTICA.

8. Quin significat té el terme “antropocentrisme”?
9. Què és l’Escolàstica. En quines errades incorre?
10. Per què és tan important la confiança en la capacitat humana en la filosofia racionalista?

DESCARTES I LA FÍSICA DE GALILEU
11. Per què Galileu rebutja les causes finals aristotèliques? Quines causes busca per tal d’explicar el món ? Per què són tan importants les nocions matemàtiques per tal de conèixer el món?

EL DUBTE
12. És Descartes escèptic o es fa l’escèptic? Raona la resposta.
13. Quins són els motius del dubte cartesià?

CLASSES D’IDEES EN DESCARTES
14. Totes les idees tenen el mateix valor per a Descartes? Raona la resposta.
15. Quants tipus d’idees diferents hi ha, segons Descartes?

LA TEORIA DE LA SUBSTÀNCIA EN DESCARTES
16. Quantes substàncies hi ha en l’ésser humà?
17. Com prefereix anomenar Descartes “la substància”?
18. De què està composat bàsicament el pensament, segons Descartes?
19. Quantes substàncies hi ha, segons Descartes? Anomena-les.
20. Quins són els atributs de cadascuna de les substàncies que Descartes assenyala?
21. És Descartes ateu?

EL PROBLEMA DE DÉU
22. Quin Déu rebutja Descartes i quin déu accepta? Raona la resposta.
23. Compara el déu cartesià amb el demiürg platònic i el déu cristià.
24. Què podria significar el “Déu starter”, el “déu que dóna corda al món”.?
PER QUÈ FER UNES MEDITACIONS METAFÍSIQUES? (pag. 31)
25. Quin és l’objectiu del Discurs? I quin és l’objectiu de les Meditacions?
26. Explica breument l’origen etimològic i històric-religiós del mot “meditació”, d’influència jesuïta.
27. Quin significat té el terme “dubte metòdic”?
28. Quin és el paper que juga la figura del “geni maligne”?
 

Segona part: "Meditacions" (a partir pàgina 30)


ESQUEMA DE LA PRIMERA MEDITACIÓ METAFÍSICA
29. Assenyala l’objectiu d’aquesta primera meditació.
30. Assenyala les 4 etapes d’aquesta primera meditació. De forma molt breu.

ESQUEMA DE LA SEGONA MEDITACIÓ METAFÍSICA
31. Quin és l’objectiu de la segona meditació?
32 Assenyala els 4 passos de la segona meditació.


ESQUEMA DE LA TERCERA MEDITACIÓ METAFÍSICA
33. Quin és l’objectiu de la tercera meditació?
34. Assenyala les 5 fases del desenvolupament de la tercera meditació.

ESQUEMA DE LA QUARTA MEDITACIÓ METAFÍSICA
35. Quin és l’objectiu de la quarta meditació un cop ja ha demostrat que Déu no enganya?
36. Assenyala les fases principals de desenvolupament d’aquesta quarta meditacióQüestionari, pàgina 51.


PREGUNTES SOBRE LES QUATRE PRIMERES MEDITACIONS METAFÍSIQUES

1ª MEDITACIÓ
1.- Explica les diferències entre dubte escèptic i dubte metòdic.

2.- Què significa ‘hiperbòlic’? Quina diferència hi ha entre un dubte hiperbòlic i un dubte metòdic? Creieu que és ja hiperbòlic dubtar dels nostres sentits i de la realitat del món extern?

2ª MEDITACIÓ
1.- Al DISCURS DEL MÈTODE, Descartes afirma ‘penso, ergo existeixo’ i a les MEDITACIONS diu ‘jo penso, jo sóc’: per què et sembla que fa desaparèixer aquest ‘ergo’?
2.- Quan temps dura el ‘cogito’? Cal parlar d’un ‘cogito’ intemporal o d’un ‘cogito’ instantani? Per què?
3.- Per què diu Descartes: «Jo no sóc pas aquest conjunt de membres que hom anomena cos humà»?
4.- Explica la unitat del pensament segons Descartes: ¿què entén Descartes per ‘pensament’ a partir de la seva frase: «Què és una cosa que pensa? És a dir, una cosa que dubta, que concep, que afirma, que nega, que vol, que no vol, que també imagina i que sent»? Limita Descartes el ‘pensament’ al ‘pensament racional’? Per què?
5.- El fragment del tros de cera, explica que la cera existeix o que no existeix? Per què?. Suposant que la cera existeixi: la seva existència és material, o existeix en la meva ment, o existeix en tots dos llocs alhora?

3ª MEDITACIÓ
1.- Per què diu Descartes que de «la terra, el cel, els estels i totes les coses que percebia mitjançant els sentits» no en concebo «clara i distintament», «cap altra cosa sinó les idees i els pensaments que d’aquestes coses es presentaven al meu esperit»?
2.- Explica què significa la frase: «[les idees] no poden, parlant pròpiament, ésser falses»? Què seria ‘fals’, si no ho són les idees?
3.- Segons Descartes la idea d’infinit no la puc ‘comprendre’ , però «és suficient que la concebi». Explica la diferència entre ‘comprendre’ i ‘concebre’.
4.- En aquesta Meditació, l’autor diu que Déu és: «Una substància infinita, eterna, immutable, independent, omniscient, omnipotent, i per la qual jo i totes les altres coses que són (...) han estat creades i produïdes». Explica el significat dels mots: ‘substància’, ‘immutable’, ‘omniscient’ i ‘omnipotent’.

4ª MEDITACIÓ
1.- Per què afirma Descartes que no em puc queixar que Déu «m’hagi donat una voluntat més extensa que l’enteniment»?
2.- Com argumenta Descartes que l’error és la conseqüència de la llibertat?
3.- Explica per què Descartes recomana la «indiferència» envers «no solament les coses de les quals l’enteniment no té cap coneixement, sinó també generalment també a totes aquestes que no descobreix amb una claredat perfecta en el moment que la voluntat en delibera».

 

Qüestionari “El Discurs”

EL BARROCO
1. Com defineix l’autor d’aquest text (C. Tejedor) l’època del Barroc: breument, els trets més característics que hagis entès.

RISIERI FRONDIZI (només els apartats 1 i 2: 1. La situación histórica , 2.: La razón como criterio de verdad.)

2. En què basarà Descartes la sortida a aquesta crisi del Barroc?
3. Què és l'Escolàstica?
4. Què succeeix quan l'Escolàstica perd credibilitat perquè la seva visió del món ha estat desmentida pels nous descobriments?
5. Què és el sil·logisme? Quina crítica se li fa per part dels autors moderns?
6.Quina és consisteix la proposta que presenta Francis Bacon com alternativa al sil·logisme?
7. Què és un criteri de veritat?
8. En què conssiteix el criteri d'autoritat?
9. Quina debilitat presenta el criteri empíric?
10. Quin és l'avantatge de les proposicions matemàtiques respecte de les proposicions empíriques? Per què Descartes les prefereix a les empíriques?
 

Solucionari

 

 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es