{text}Una reflexió sobre el consum exagerat d'aigua


Amb l'aigua no s'hi juga

El cicle de l'aigua
On es gasta més aigua

L'impacte del turisme

La tranformació del paisatge

Aigües desaprofitades

L'aigua en l'àmbit urbà

El consum domèstic

El consum industrial

Sembla que no podem fer-hi res...

El cicle de l'aigua

Abans de conèixer de quina manera utilitzem -i sovint malgastem- la poca aigua dolça de què disposa l'home, és convenient que sapiguem quin és el cicle de l'aigua.

On es gasta més aigua

El sector que més aigua consumeix és el de l’agricultura: de cada 10 litres se'n gasten 8 per regar els camps, i els altres 2 els gasten la indústria i el consum domèstic.
Ara bé, quan es tracta de les grans ciutats o de zones turístiques, els consums industrial i domèstic passen a ocupar el primer lloc. Sovint una bona part de l'aigua es destina a usos recreatius, com el golf i les piscines. 

L'impacte del turisme

Quanta més aigua es consumeix, més se n’embruta.
Per fer front a aquesta situació en moments determinats, calen infrestructures que o no es tenen o, quan es tenen, de poc serveixen bona part de l'any. És el cas dels nuclis turístics, on el consum d'aigua i, per tant, la generació d'aigües residuals es dispara a l'estiu, mentre que a l'hivern la població autòctona en consumeix molta menys.

  La transformació del paisatge

La construcció d'àrees turístiques o residencials en una zona concreta sovint suposa una transformació de l'ecosistema en el qual s'introdueixen.
Com si es tractés d'una peça que no encaixa, es produeix una gran transformació del paisatge. Les urbanitzacions, els ports esportius, les pistes d'esquí... en són alguns exemples.
 

Aigües desaprofitades

Davant la disminució o la contaminació dels aqüífers, moltes comunitats han deixat d'aprofitar aquesta important reserva d'aigua, i depenen del subministrament d'aigües superficials. Mentre es busquen solucions per compensar l'escassetat d'aigua, aquestes grans reserves d'aigua   reposen sota terra.

L’aigua en l'àmbit urbà  

Amb molt pocs esforços, a casa nostra podem fer un ús més eficient de l'aigua. Es tracta, simplement, de no gastar-ne tanta o no posar-hi productes que costen molt de depurar.
Ara bé, les nostres cases no han estat construides per a l'estalvi,  ja que hem d'utilitzar aigua potable per a usos que no la necessiten, com per exemple per omplir la cisterna del wàter i regar els testos.

De tota manera, des de casa tots podem aportar el nostre granet de sorra, i així reduïrem l'aigua que es malbarata en l'àmbit urbà.

    El consum domèstic

Cal veure quina és la nostra aportació en l'estalvi o el malbaratament de l'aigua.
Quan cada primavera i cada tardor ens adverteixen que podria haver-hi restriccions d'aigua perquè les reserves dels nostres pantans es troben sota mínims, hem de plantejar-nos de quina manera utilitzem l'aigua i què hi podem fer per estalviar-ne.

    El consum industrial

A part del consum, molt elevat, que les indústries fan de l'aigua, cal ressaltar la qualitat de les aigües residuals que generen.
Malgrat que en els països industrialitzats cada vegada hi ha més depuradores, molts rius i zones marines, així com llacs i embassaments, concentren grans quantitats de productes tòxics.

Els problemes són més grans quan accidents o abocaments incontrolats contaminen també els aqüífers a través de filtracions.

Els reptes del sector industrial són dos: reduir la quantitat d'aigua que utilitzen en els seus processos i retornar-la en las mateixes o semblants condicions que abans d'utilitzar-la.

Sembla que no podem fer-hi res...

Tenim el mal costum de pensar que nosaltres no podem fer res per canviar les coses. Sempre es pot fer alguna cosa, i a vegades és molt més important del que ens pensem. Sabies que una família pot estalviar 75.000 litres anuals d'aigua només tenint cura de tancar les aixetes a l'hora de rentar els plats, afaitar-se o rentar-se les dents?


Vocabulari: infrestructures  /  ecosistema  /  restriccions d'aigua  / aigües residuals  /  depuradores 


CEIP Silvestre Santaló
Av. Folch i Torres, 8.
17190 - SALT (El Gironès)
CORREU ELECTRÒNIC