Index
Situació
Agermanament
Projectes
Història
Agenda
Cooperants
Premsa
Xarxa Solidaria
Terratrèmols

 
COMISSIÓ D’AGERMANAMENT SANT FELIU  DE GUÍXOLS-NUEVA TRINIDAD (EL SALVADOR)

1. LA COMISSIÓ
          -Forma part de la Xarxa Solidària de Sant Feliu de Guíxols amb el suport de l'ajuntament de la ciutat, des de l'any 1996, any en què el consistori va fer oficial l'agermanament amb Nueva Trinidad.
          -Està formada per un grup gestor i col.laboradors:
               El grup gestor:
                  -regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Emili Ribot.
                  -coordinadora de la comissió, Anna Sabater.
                  -membres: Francesc Rodríguez, Imma Bonada, Josep Ramon Llobet, Jesús Fernández i Ramon Serra.
               Els col.laboradors: representants de les diferents entitats socials i educatives de Sant Feliu de Guíxols, així com particulars.

2. OBJECTIUS:
          -Establir relacions directes i personals entre les dues comunitats, que ens portin a cooperar per un veritable desenvolupament mutu.
          -Afavorir el desenvolupament humà i social, donant suport a les persones i al seu treball organitzatiu en la comunitat.
          -Recolzar activitats i projectes que afavoreixin la sensibilització sobre les desigualtats Nord-Sud.
          -Vetllar pel respecte dels Drets Humans com a fonament d’una cultura de tolerància i d’igualtat.

3. TREBALLEM PER:
          -Que es produeixi un intercanvi de vivències entre els dos pobles, partint de que els problemes d’allà i d’aquí són interdependents
          -Donar a conèixer la problemàtica d’El Salvador, i per extenció de Centramèrica, essent portaveus de les traves socials, polítiques, culturals, etc.,que fan possible la injusta dependència de Sud respecte el Nord.
          -Treballar junts per poder oferir els mitjans necessaris a través de projectes de cooperació al desenvolupament.
          -Mantenir un plantejament d’agermanament obert, formatiu i informatiu que ens porti a incrementar la consciència pública sobre la necessitat de cooperació entre els diferents pobles.

4. LES NOSTRES ACCIONS, FINS ARA, HAN ESTAT:
Projecte: Construcció del Centre Cultural de Nueva Trinidad.
1996. Campanya popular de presentació de projecte: sorteig d’obres d’art d’artistes locals.
 Presentació del  projecte al Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament (amb el suport de l’Ajuntament de Sant Feliu).
1997. Construcció del Centre Cultural
1998. Campanya popular de recollida de material per al equipament del Centre Cultural.
 Enviament del material.
1999-2000. Equipament, mobiliari i posada en funcionament.

Estades solidàries  a Nueva Trinidad de gent voluntària
.Estiu96  .Estiu97  .Mestre cooperant durant el curs 97-98.
.Estiu 99 .Estiu 2000

Sensibilització entorn a la cooperació:
.Cine-fòrum “Mns Oscar Romero”
.Xerrades sobre el comerç just, el deute extern...
.Exposicions “Los Nadies”, “L’erradicació de la pobresa”,...
.Difusió de l’Agenda Llatinoamericana.
.Contacte i tramesa de material a les escoles de la nostra ciutat.
.Visita a Sant Feliu d'un membre de la directiva comounal de Nueva Trinidad (desembre '99)
.Impulsió de la Xarxa Solidària a la ciutat de Sant Feliu.

Altres
1996. Manifest de denúncia de l’incompliment del Acords de Pau a El Salvador (amb el suport de la Coordinadora d’ONGs de Girona).
1997. Campanya: 4ª Caravana per la Pau al Sàhara Occidental.
1998. Campanya per als damnificats de l'Huracà Mitch a El Salvador.
1999. Col.laboració amb Catalunya per Kosovo.

----------------------------------------------------------------------------------------
Persona de referència: Anna Sabater tel. 972-820428
-----------------------------------------------------------------------------------------