Index
Situació
Agermanament
Projectes
Història
Agenda
Cooperants
Premsa
Xarxa Solidaria
Terratrèmols

 
Projectes

Abans de la guerra la capçalera municipal (Nueva Trinidad) era un poble ben estructurat i amb tots els serveis (electricitat, aigua corrent, correus, telèfon, autobusos...). Però durant el conflicte armat tot això va quedar arrasat i la repoblació es va iniciar des de zero.

Gràcies a l'organització comunitària han aconseguit projectes que s'han anat desenvolupant amb l'ajuda internacional. Els guanys d'aquests projectes es reparteixen de la següent manera:

- una part per a les despeses de la comunitat,

- una part a invertir en el propi projecte; i

- una part per pagar un estímul a les persones que hi treballen. Aquest estímul és el mateix per a tothom, sigui quin sigui el rendiment econòmic del projecte en què hom treballa.

                    Actualment disposen de: 

Anteriorment hi havia hagut una fusteria, un taller de serigrafia i un forn de pa.

Compten també amb els següents SERVEIS:

* una clínica, presència esporàdica d'un metge (de dimarts a divendres) una infermera;

* una escola, amb mestres populars que imparteixen classes a nens i adults fins a 8è grau (l'educació bàsica compta amb 9 graus);

* una guarderia, que depèn del grup de dones i n'hi ha 3 que s'hi dediquen. Es segueix un pla de nutrició realitzat per SETEM.

*una església, serveix tant per les misses, com per reunions, assamblees, classes d'adults...

*una alcaldía

Un dels projectes més importants que es va realitzar pels volts de l'any 1995 va ser la construcció de cases de rajola que substituiran les vivendes provisionals fetes de llauna, fusta i fang.

A més d'aquests projectes en  els quals treballen comunitàriament, cada família treballa en el camp conreant "maiz" i "frijoles" per a poder subsistir. Legalment són tenedores, persones que treballen i viuen en terres que no són de la seva propietat i que van estar abandonades arrel del conflicte armat; això els posa en una situació d'incertesa fins que la "Transferencia de Tierras" que contemplen els Acords de Pau sigui una realitat. Però saben molt bé que mantenint-se units i vivint solidàriament en comunitat, la lluita i el treball serà més eficaç, útil i gratificant per a tots.
 

Molí de Nixtamal

Durant l'any 1999 es van recollir fons (tant de l'Ajuntament com d'aportacions particulars) destinats a contribuir a l'adquisició d'un molí per poder moldre el blat de moro, el seu aliment habitual. Això facilita una de les tasques bàsiques de la casa. Mitjançant una petita aportació econòmica (que col.labora al manteniment del molí) tothom pot moldre el blat de moro que necessita per el seu ús diari.
 
 
 
 

Anteriorment es molia amb un molinet manual i després s'acabava d'aixafar amb una pedra. Amb farina que en resulta en fan les "tortillas", l'aliment bàsic de cada àpat.
 Centre Cultural

Dels anys 1996 al 2000,amb l'ajut econòmic del Fons Català pel Desenvolupament i amb la força de voluntat i treball dels habitants de la comunitat es va construir el Centre Cultural, lloc on es pot trobar una biblioteca i una ludoteca. Els cooperants dels dos darrers anys han col.laborat a la posada en marxa i difusió de les activitats que s'hi poden realitzar.


L'any 1996 es va proposar la construcció d'una biblioteca a Nueva Trinidad per poder donar accés a l'alfabetització de la polbació aprofitant que ja disposaven d'alguns llibres i jocs portats del refugi d'Hondures i també provintents  d'Ajudes Internacionals.
 
 
 

OBJECTIUS DEL PROJECTE

1.- Aportar la infrastructura necessària per al funcionament de la Biblioteca - Ludoteca del municipi.

     1.1. - Dotar del material necessari per a la construcció i funcionament de l'espai físic.

     1.2. - Aconseguir l'equipament bàsic per a la posada en marxa.

     1.3. – Col.laborar en l'ampliació del material, bibliogràfic i lúdic, així com una petita fonoteca.

2.- Aportar assessorament per l'organització i el  muntatge de la biblioteca.

3.- Vetllar per la continuïtat de llur funcionament.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte va consistir en la construcció de l'edifici d'una biblioteca al municipi de Nueva Trinidad, per possibilitar el desenvolupament en l'àrea sòcio-cultural dels seus habitants. Es va realitzar a través de l'aportació econòmica necessària per a la compra dels materials de construcció i l'adquisició de material específic.

Al començament aquest projecte no era possible ja a que no tenien terres comunals en propietat. Però el 1996 dins el pla de "Transferencia de Tierras" contemplat en els Acords de Pau, la comunitat va poder comprar un terreny per a ubicar-hi serveis comunals: el forn de pa i la guarderia, que ja estaven construïts, i la biblioteca. 

Les feines específiques de construcció, que seran dirigides per un grup de joves "albañiles", es duran a terme amb el treball de totes les famílies de la comunitat tal i com s'ha fet en la construcció de la resta de cases.

Es tracta de la construcció i funcionament d'un edifici d'una sola planta, amb una superfície construïda total de 144,50 m2 i una superfície útil aproximada de 115 m2, distribuïda de la següent manera: àrea de lectura (49 m2), sala de jocs ( 44 m2), magatzem de llibres (38'15 m2), latrina.
L'edificació, a més, consta de porxo obert de 2 m d'ample al llarg de tota la façana principal i d'un pati-jardí tancat a la part posterior de l'edifici.

L'àrea de lectura i el saló de jocs disposen d'entrades independents per la façana principal i estan comunicats a l'interior amb l'àrea de material. L'accés al pati-jardí i a la latrina es fa només des d'aquesta darrera àrea.

Es tracta d'una construcció simple amb parets de blocs vist, portes metàl.liques, terra de baldoses de ciment vermell, finestres de celosia de vidre i es proposa un fals sostre a l'àrea de prestatgeries per tal de controlar la humitat en aquesta dependència.

Els beneficiaris en son  tots els habitants del municipi (aproximadament una 2.000), i més directament  els que  estan fent un servei a la comunitat com són els mestres populars i els promotors de salut.
 
 
 
 
 

CRONOLOGIA
 
FASE 1: 1 mes ( 1 al 30 de juny de 1997)

Primer contacte amb la comunitat, visita i comprovació de la disposició del terreny.

Concreció del personal que participarà en la construcció i elaboració d'un programa per a la compra i transport del material necessari fins a Nueva Trinidad.
 
 
FASE 2 : 3 mesos ( juliol - agost i setembre de 1997)

Construcció de l'edificació amb el següent programa:

15 dies - Planta fonaments.

30 dies - Parets exteriors i interiors.

15 dies – Col.locació de la coberta i tancaments.

30 dies - Acabats interiors i equipament.
 
 
FASE 3 : 1 mes (octubre 1997)

Organització i muntatge del Centre Cultural.

Inauguració. 
 

Menjador comunal

El comedor el porten les dones de la comunitat. Hi ha ues cuineres que preparen esmorzars, dinars i sopars. També venen begudes, tortillas i fruites i verdures.
 
 
 
 
 
 
 Botigueta

La botiga també és un projecte comunal portat per dones. Actualment a la comunitat n'hi ha dues, però una és particular. Hi treballen dues dones durant tot el dia i s'hi poden trobar algunes fruites i verdures, pa, begudes i patates. Aquest projecte s'autoabasta amb els seus propis beneficis.
 
 
 
 
 
 

Músics a El Bajío

Al cantón El Bajío es va fer una dotació per comprar instruments músicals. Durant la nostra estada ens van fer una demostració de l'ús que en feien en una assamblea. També van a tocar per diversos llocs i els instruments són propietat de la comunitat.
 
 
 
 

 
 
 
 

Bomba d'aigua a Huizúcar
Al cantón Huizúcar es va col.laborar en la compra d'una bomba d'aigua per poder cultivar aprofitant l'aigua del riu. Aquest projecte es posava en funcionament l'octubre de 2000. La directiva va acordar formar una cooperativa deixant que es fes soci qui li interesses el projecte. Com que no es van gastar tot el pressupost del que disposaven,  van preveure que pagarien el manteniment de la bomba i la gasolina durant el primer any i que posteriorment el mateix projecte s'autofinanciaria.