Index
Situació
Agermanament
Projectes
Història
Agenda
Cooperants
Premsa
Xarxa Solidaria
Terratrèmols

 
Adreces d'interès:
 


Centre De Recursos per a la pau i la solidaritat:El CeDRe és una iniciativa de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines 
El CeDRe és un espai que ofereix serveis d'informació, documentació, assessorament, formació i innovació a les entitats membres de la Coordinadora d'ONG, grups i persones sensibilitzades en temes de pau i solidaritat. És una organització d'El Salvador que treballa pel desenvolupament del seu país. El seu objectiu principal és promoure i consolidar l'organització comunal rural en la lluita pel desenvolupament econòmic i social i així contribuir a les transformacions democrátiques del país.
 

 


 


És una organització no governamentals pel desenvolupament (ONGD) creada el 1988 de vocació internacional, laica, independent i sense ànim de lucre, solidaria amb les poblacions humanes i cultures més desafavorides i marginades. Com a
ONGD, és una forma d'expressió de la societat civil activa i organitzada,
que està volcada en impulsar l'educación als països del Tercer Món. 


SETEM és una federació espanyola d'organitzacions no governamentals pel desen- volupament (ONGD), formada per 8 organitzacions autonòmiques (Andalusia, Euskadi, Aragó, La Rioja, Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana i Navarra).

 


 


Mans Unides és una Organització No Governamental pel Desenvolupament (ONGD) catòlica, de voluntariat, que des de 1960 lluita contra la pobresa, la fam, la desnutrició, la malaltia, la manca d'instrucció, el subdesenvolupament i contra les seves causes.
Per tal de complir el seu objectiu financia projectes de desenvolupament a països del Sud i realitza campanyes de sensibilització al nostre país.


Contribuïm al desenvolupament dels països del Tercer Món mitjançant la constitució i la gestió d'un fons econòmic que possibiliti la cooperació descentralitzada. Vàrem néixer el 1986 i financem projectes de cooperació pel desenvolupament i de projectes de sensibilització ciutadana, realitzats per ONGs. Organitzem cursos d'educació pel desenvolupament. 


INTERMÓN OXFAM te com a Missió contribuir a generar canvis que fagin posible el desenvolupament sostenible dels països del Sur i que permetin assolir estructures socials justes en les relacions entre els pobles, fomentant una cultura de la solidaritat.

Aquest és el llibre llatinoamericà més difós cada any dins i fora del Continent. És un anuari de l'esperança dels pobres del món des de la perspectiva llatinoamericana. Una antologia de solidaritat i creativitat...

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Informació sobre la població

Pàgina d'El Salvador.

Pàgina d'El Salvador.