Traduccions
 
La Fotografia Rodin Retratos Literarios
     
Aventuras de Aristonoo La castitat conyugal El sueño y otros escritos
     
 
Yoga i dietética Salms i la vida en l'amor  
     
 
Una breu introducció
Biografia i Genealogia de Joan Baptista Xuriguera
Totes les obres de Joan Baptista Xuriguera
Actes i Notícies relacionats amb Joan B. Xuriguera
Testimonis de premsa i altres
Un arxiu de documents sonors
Fotografies, portades, etc...
Per comentar qualsevol cosa sobre en J. B. Xuriguera
Alguns enllaços d'interès