Linguïstica
 
Dicitionaire practique Catalan-Français Els verbs catalans conjugats Nou diccionari de la llengua catalana
Los verbos conjugados Diccionari terminològic de l'administració municipal
   
 
Una breu introducció
Biografia i Genealogia de Joan Baptista Xuriguera
Totes les obres de Joan Baptista Xuriguera
Actes i Notícies relacionats amb Joan B. Xuriguera
Testimonis de premsa i altres
Un arxiu de documents sonors
Fotografies, portades, etc...
Per comentar qualsevol cosa sobre en J. B. Xuriguera
Alguns enllaços d'interès