Versions
 
Comedias, Plauto Historia Griega, Jenofonte I Historia Griega, Jenofonte II
 
Comedias, Arístofanes I Comedias, Aristofanes II Vidas de Varones Ilustres
 
 
Una breu introducció
Biografia i Genealogia de Joan Baptista Xuriguera
Totes les obres de Joan Baptista Xuriguera
Actes i Notícies relacionats amb Joan B. Xuriguera
Testimonis de premsa i altres
Un arxiu de documents sonors
Fotografies, portades, etc...
Per comentar qualsevol cosa sobre en J. B. Xuriguera
Alguns enllaços d'interès