Índex Còmic Geomètric Perspectiva C. Projeccions Ort. Manualitats Paper Nusos MS Paint

 
 
  • Models d'Animals:
    (Per reproduir en paper, tècniques d'ombrejat, i d'acoloriment amb llapis)
 
   - Aus  
 

 
   - Animals Mamífers aquàtics  
   

- Peixos

   
   
 

 
 

     
   - Animals Terrestres  
   
     
 

-  Rèptils

 
         
     
 
 
  • Figura humana:
    (Per reproduir en paper, tècniques d'ombrejat)