JN


Característiques:

- Els llibres d'aquesta secció acostumen a ser veritables novel·les que es distingeixen de les del grup infantil I3 per la presentació i el format, molt més semblant als de les col·leccions de novel·les d'adults.

- Generalment no presenten il·lustracions o, en tot cas, tenen la mateixa funció que en els I3, com un element per a fer únicament més atractiu el contingut del llibre.

- Són llibres que presenten una tipografia clara i no massa llarga.

- Estan escrits en un estil àgil i de fàcil comprensió.

- Resulten indicats per a joves a partir dels 14 anys.

- S'acostumen a identificar amb un gomet groc.

 

Ressenyes:

 
 
2006
 
 
2007