jtort12, l'espai d'orientació educativa d'en Pep

Esquemes i mapes conceptuals

Els esquemes i mapes conceptuals tenen una funció didàctica (part de la pedagogia) molt poderosa. Llisto aquí alguns que tinc elaborats:

© jtort12@xtec.cat (2013)