AVALUACIÓ

Quan hagueu acabat contesteu individualment aquesta graella d'avaluació.
Imprimiu-la. Marqueu l'opció que s'acosti més a com hagi anat el vostre treball i lliureu-la al professor o professora.
Després comentarem conjuntament les valoracions de cadascun i cadascuna..

 
Podria estar millor
Correcte
Excel·lent
Treball en grup
Ens ha costat força repartir-nos i organitzar la feina. Ha calgut la intervenció del professorat.
Ens ha costat estar d'acord en el repartiment de tasques. El coordinador ha hagut d'intervenir. El grup ha funcionat bé, però el repartiment de les feines ha estat una mica desigual i l'opinió d'uns s'ha valorat més que la d'altres. El grup ha funcionat molt bé. Ens hem repartit les tasques, hem compartit la informació i hem decidit conjuntament.
Navegació per Internet
Ens ha costat molt trobar la informació que buscavem. Hem hagut de demanar ajuda. Hem trobat informació, però ens ha costat seleccionar-la i triar la que necessitavem. Hem trobat i seleccionat la informació suggerida. Hem trobat molta informació a part de la proposada i hem seleccionat la més significativa.
Disseny del treball
El disseny no ha estat gaire adequat. La qualitat de les imatges no és bona o la distribució de la informació té poc sentit. El disseny en general és correcte, però hi ha poques imatges o mal triades o de poca qualitat. La distribució de la informació, les imatges i l'eslogan està ben equilibrat i és correcte, però li falta força. La distribució de la informació, les imatges i l'eslogan està ben equilibrat i fa que el missatge arribi de manera clara i contundent.
Contingut del treball
La informació que donem no és prou clara, està desordenada o és insuficient. Donem el missatge que ens demanen, però de manera dispersa. La informació és correcta però no arriba a impactar al públic a qui va adreçada.

Hem inclós en el projecte les idees importants que ens demanaven. El missatge arriba de manera clara i precisa.

Presentació del projecte
No hem sabut explicar prou bé el que volíem amb el treball i com l'havíem fet. Podríem haver explicar millor els passos i l'objectiu del treball. Hem explicat bé als altres que hem fet i com ho hem fet. Hem explicat molt bé als altres el que preteniem, el perquè i quins mitjans havíem fet servir per aconseguir-ho.
Valoració global

No estic gaire satisfet/a del treball realitzat.

El treball ens ha quedat regular.

 

El treball ens ha quedat bé. Estic molt content/a de com ens ha quedat el treball.