crÈdits


Pensada i dissenyada per: Laura Bartrons i Caminal
lbartron@xtec.cat

Planes consultades:

http://ense.gencat.es/aulanet/ud/cf/campanya/index.htm
Elements de creació gràfica  http://ense.gencat.es/aulanet/ud/cf/campanya/web/elements.htm#centre%C2%A0
Com es fa un cartell ?  http://ense.gencat.es/aulanet/ud/plastica/cartell/index.htm 
http://www.edu365.cat/videofoto/publicitat/publicitat.htm
Institut cartogràfic de Catalunya http://www.icc.es/portal/
Google maps http://maps.google.es/
Ajuntament de Girona http://www.girona.cat/mediambient/cat/residus.php
http://www.massanetdelaselva.org/
Ajuntament de Terrassa http://web.terrassa.org/web-mediambient/
Com reduir els residus? http://usuarios.lycos.es/terrados/tema7/CTMA_07_05.html
Propostes senzilles per reduir els residus http://w110.bcn.cat/MediAmbient/GUIA_ReduirResidus.pdf
Youtube http://es.youtube.com/
Tutorial d'Studio8 http://www.xtec.cat/~mfoguet/materials/studio8.pdf

Els dibuixos utilitzats són trets del google, i les fotografies dels models i les propostes són pròpies.
... I com sempre el meu agraiment al pare de les webquest Bernie Dodge, a la Comunitat Catalana de Webquest i a totes les autores i autors de webquest...