tasca

Teniu tres campanyes diferents per dissenyar. Per tant caldrà formar tres equips que s'encarregaran de pensar, organitzar i preparar cadascuna de les campanyes.

Primer de tot veurem quina tasca correspon a cada equip de treball, a partir del "briefing" que ens han proporcionat. El briefing és la informació bàsica que el client transmet a l'agencia de publicitat per a què pugui començar a treballar; explica el que vol aconseguir, a quin públic va dirigida i quin mitja vol que utilitzem.
Després ens apuntarem a la que ens agradi més. El director de la campanya serà qui, finalment, decidirà qui forma part de cada equip, tenint en compte els interessos, motivacions i capacitats de cadascuna o cadascun.INSTITUCIÓ EMISSORA:
Ajuntament de la teva localitat.
DESTINATARIS:

Public molt ampli i divers en quan a edat, condició socio-cultural i econòmica, gustos i estils de vida...
OBJECTIUS DE LA CAMPANYA:
Donar una imatge positiva del fenòmen de la immigració, fer-lo veure com a riquesa i no com a un problema.
MITJÀ:
Cartells murals per colocar als llocs públis i al carrer..
INSTITUCIÓ EMISSORA: Ajuntament de la teva localitat.
DESTINATARIS:
Public molt ampli i divers en quan a edat, condició socio-cultural i econòmica, gustos i estils de vida...
OBJECTIUS DE LA CAMPANYA:
Informar a la població dels diferents tipus d'escombreries.
Donar a conéixer els diferents punts de recollida i promocionar la recollida selectiva.
Fomentar hàbits de reducció de la producció de deixalles.
MITJÀ:
Tríptics per a distribuir a les bústies de tots els veïns i als llocs públics.
INSTITUCIÓ EMISSORA: Ajuntament de la teva localitat.
DESTINATARIS:
Public molt ampli i divers en quan a edat, condició socio-cultural i econòmica, gustos i estils de vida...
OBJECTIUS DE LA CAMPANYA:
Fomentar la participació dels ciutadans en les diferents eleccions: municipals, generals, autonòmiques, al Consell Escolar...
Animar als veïns a participar en les activitats que s'organitzen al municipi: espectacles, festes, actes culturals...
MITJÀ:
Spot publicitari que s'emetra a la TV. local i abans dels actes públics organitzats per l'Ajuntament. També es penjarà a la web de l'Ajuntament i a la del propi centre.