procÉs

Quan ja tingueu els tres equips formats ja us podeu posar de ple a la feina.

Recordeu que:
Per dissenyar una bona campanya publicitaria primer caldrà que analitzeu bé quin és l'objectiu que pretenem amb la campanya i a qui va dirigida. Després haureu de buscar una idea base sobre la que treballar, després haureu de crear el missatge: aquest missatge ha de ser curt i concís, clar i positiu, decidir quin tipus de disseny fareu i finalment caldra que feu el disseny definitiu i el defenseu.

Com que ens han demanat una certa uniformitat de les tres campanyes, en moments puntuals caldra que us reuniu els tres equips o representants de cadascun per unificar criteris i/o estils. Aquesta reunió la pot convocar qualsevol dels equips o el director o directora de la campanya.

Normalment els departaments de publicitat de les empreses estan formats per:

  • Documentalistes: Busquen informació ja elaborada.
  • Investigadors de camp: Busquen informació directa mitjançant entrevistes, enquestes...
  • Redactors: Organitzen i escriuen la informació que es vol transmetre.
  • Fotògrafs i càmeres: Capturen i organitzen les imatges.
  • Creatius: Fan l'esbós del producte final.
 
Fer un cartell
Activitat 1: Reunió inicial per repartir rols i tasques i pensar en una idea organitzadora.
Activitat 2: Recollida d'informació documental i de camp.
Activitat 3: Tria i tractament de les imatges.
Activitat 4: Composició i disseny del cartell
Activitat 5: Presentació i posta en comú del projecte.
 
 
Fer un trÍptic
Activitat 1: Reunió inicial per repartir rols i tasques i pensar en una idea organitzadora.
Activitat 2: Recollida d'informació documental i de camp.
Activitat 3: Tria i tractament de les imatges i redacció del text.
Activitat 4: Composició i disseny del tríptic.
Activitat 5: Presentació i posta en comú.
 
 
fer un spot televisiu
Activitat 1: Reunió inicial per repartir rols i tasques i pensar en una idea organitzadora.
Activitat 2: Recollida d'informació documental i de camp.
Activitat 3: Realització del guió.
Activitat 4: Realització de l'anunci
Activitat 5: Muntatge de l'anunci.
Activitat 6: Presentació i posta en comú.