Fer un trÍptic  
activitat 1
Primerament cal que us reuniu tots els membres del grup per veure quines tasques cal fer i com us repartiu la feina.
Us cal averiguar quin tipus d'escombreries es recullen a la vostra població, en quin tipus de contenidors i on estan situats. Aniria bé tenir imatges de cadascun. També podeu esbrinar la quantitat de deixalles que es recullen, on van a parar i com es reciclen.
Haurieu de buscar informació sobre com podem fer un consum més responsable i reduir el volum de deixalles que produïm.
També caldrà començar a posar-se les piles amb el processador de textos per veure com podem fer el tríptic.

Repartiu-vos la feina per parelles entre tots els membres del grup i trieu un coordinador o coordinadora general.

activitat 2
A continuació caldra que els diferents departaments us poseu en marxa.

Els investigadors de camp consultaran a l'ajuntament sobre el tipus de residus que es generen a la població i els sistemes i horaris de recollida, i passaran les dades als redactors.

Els documentalistes buscaran informació i imatges a Internet.
El primer que heu de mirar és si el vostre Ajuntament té web i si hi podem trobar la informació que ens interessa. La majoria dels Ajuntaments grans, i alguns que no ho són tant, ofereixen aquestes dades en l'apartat de medi ambient. Aquí en teniu uns exemples:

Ajuntament de Girona http://www.girona.cat/mediambient/cat/residus.php
http://www.massanetdelaselva.org/
Ajuntament de Terrassa http://web.terrassa.org/web-mediambient/

Si viviu a un municipi petit segurament us serà més fàcil parlar directament amb el regidor que s'encarregui de la gestió dels residus, normalment el de medi ambient.

Pel que fa a la reducció d'escombreries aquí teniu un parell de webs per consultar, però podeu buscar-ne d'altres.

Com reduir els residus? http://usuarios.lycos.es/terrados/tema7/CTMA_07_05.html
Propostes senzilles per reduir els residus http://w110.bcn.cat/MediAmbient/GUIA_ReduirResidus.pdf


Els fotògrafs aniran a fotografiar els diferents tipus de contenidors que hi ha al barri i guardaran les imatges.

Cal que sigueu ordenats amb el material. Una de les primeres coses que heu de fer és crear, a l'ordinador que utilitzeu per treballar, una carpeta on anar-hi desant tot el material que aneu recollint i que us servirà per fer el treball final.
Si necessiteu ajuda en aquesta fase podeu clicar aquí.

Mentrestant els redactors i els creatius es reuniran i començaran a organitzar i redactar la informació que els vagi arribant. Una bona informació per al tríptic podria ser localitzar els punts de recollida de materials especials: deixalleria, mobles vells, restes de jardineria, piles, medicaments...
Podeu obtenir mapes a la mida de la vostra localitat o barri a:

Institut cartogràfic de Catalunya http://www.icc.es/portal/
Google maps http://maps.google.es/

activitat 3
Una vegada tingueu tota la informació recollida haureu d'acabar d'organitzar-la. Entre tots decidireu quins apartats heu d'incloure al tríptic.

Féu un esbós sobre paper.Trieu les imatges i redacteu els textos definitius. Recordeu que en publicitat la simplicitat i la claredat és el que més funciona.

Un possible esbós podria ser aquest:

activitat 4
Passeu tota la informació al processador de textos.

Modifiqueu la mida i la forma de les fotografies i dibuixos en funció de l'espai que tingueu.

Per fer el tríptic heu d'utilitzar colúmnes i quadres de text. També heu de saber insertar imatges. Els estils us poden facilitar la feina. Si encara no els heu fet servir, ara teniu una bona ocasió per aprendre'n. Practiqueu.
Aquí teniu un minimanual que us pot ajudar. i com sempre podeu comptar amb els vostres professors.

http://www.xtec.es/sgfp/crp/girona/suportic/fitxers/sati3_2.doc

 

activitat 5
Haureu de presentar el vostre treball a la resta de la classe i explicar el procés que heu seguit per arribar al producte final. Caldra que justifiqueu la tria dels diferents apartats que heu decidit incloure en el tríptic.
Podeu proposar als vostres companys alguna activitat conjunta per reforçar el missatge del tríptic.