4. Aparell circulatori


És de tipus obert, és a dir el líquid circulatori (hemolinfa) no sempre circula per l'interior de vasos i queda lliure en llacunes o sinus on banya directament els òrgans interns.

La seva funció és el transport de substàncies nutritives, productes d'excreció i gasos (excepte en les formes que presenten tràquees com a aparell respiratori).

Generalment està format per un cor que no és més que un vas més o menys eixamplat situat en posició dorsal situat dins d'una cavitat (cavitat pericàrdica). Aquest vas presenta una obertures (ostíols) que permeten que l'hemolinfa torni a entrar en el cor i alhora n'impedeixen el seu retrocés.

El moviment de l'hemolinfa es realitza gràcies a les contraccions del cor de manera que quan es contrau l'hemolinfa surt les per artèries i quan es dilata l'hemolinfa entra pels ostíols.

Figura 17.- Esquema de l'aparell circulatori d'un atròpode, concretament d'un crustaci decàpode (El sistema venós no està representat)

 

L'hemolinfa surt del cor per diferents artèries (poden variar segons el grup) que la condueixen cap a les diferents regions del cos. Des de les artèries l'hemolinfa va a parar directament a les cavitats del cos on es troben els òrgans interns banyats per la mateixa hemolinfa. És justament en aquestes cavitats on es realitza l'intercanvi de susbtàncies.

Un sistema venós retorna l'hemolinfa des de les cavitats corporals a la cavitat pericàrdica i finalment torna a l'interior del cor a través dels ostíols.