5. Sistema nerviós


Els artròpodes posseeixen un sistema nerviós molt desenvolupat que els permet adoptar pautes de comportament complexes.

El sistema nerviós està format per:

  • La massa ganglionar supraesofàgica (cervell) situada en el cap, en posició dorsal, que s'encarrega de la coordinació general i la inervació dels ulls, antenes, quelícers, mandíbules (quan estan presents), i altres estructures relacionades amb l'alimentació.
  • El collar periesofàgic que envolta l'esòfag i connecta la massa dorsal amb la resta del sistema nerviós en posició ventral.
  • La cadena nerviosa ventral formada per dos ganglis per segment connectats entre si, a vegades fusionats, desl quals surten els nervis. Els ganglis més anteriors de la cadena ventral normalment es fusionen per formar una altre massa ganglionar ventral (massa subesofàgica) que inerva els apèndixs especialitzats en l'alimentació.

    Aquesta cadena ventral es pot veure escurçada per fusió, en diferents graus, dels ganglis que formen la cadena. S'encarrega d'inervar la resta del cos.

Figura 18.- Esquema del sistema nerviós d'un artròpode, concretament de un crustaci decàpodeL'alt grau de desenvolupament del sistema nerviós es paral·lel a l'aparició d'òrgans sensorials molt especialitzats i amb funcions molt diverses que tant poden estar situats en les apèndixs com fora d'ells. Així, destaquen els ulls, compostos i simples, antenes, palps en la regió anterior i els pèls sensorials, distribuïts per la superfície del cos, etc.