1. Aparell digestiuEs tracta d'un tub rectilini situat entre el sistema circulatori (dorsal) i la cadena nerviosa (ventral).

La boca s'obre en l'extrem anterior i es situa normalment en posició ventral. Es troba envoltada d'apèndixs cefàlics encarregats de la captura i masticació de l'aliment, amb moltes adaptacions als diferents tipus d'alimentació.

Es continua amb la cavitat bucal, una curta faringe i l'esòfag (que constitueixen l'anomenat estomodeu). Aquesta regió pot presentar estructures musculoses, encarregades de la trituració de l'aliment, quan l'aliment que s'ingereix és bàsicament sòlid i poc triturat o bé estructures que actuen a manera de filtre (sedes, replecs, etc.) quan l'alimentació és a base de líquids que poden contenir partícules massa grolleres per ingerir-les.

Figura 14.- Esquema de l'aparell digestiu d'un artròpode, concretament d'un crustaci.

 

A continuació hi ha el mesodeu, format per l'estómac (o intestí anterior) i l'intestí mitjà on té lloc la digestió amb enzims i l'absorció dels nutrients. Aquesta zona pot presentar glàndules annexes que complementen la funció digestiva la complexitat i funcions de les quals varia segons el grup. La longitud d'aquesta zona varia segons el grup i sovint presenta cecs per augmentar-ne la superfície.

L'última part de l'aparell digestiu és el proctodeu (o intestí posterior) que adopta normalment l'aspecte d'un tub senzill que s'obre a l'exterior a través de l'anus. En aquesta zona és on es formen els excrements mitjançant la reabsorció d'aigua.