6. Aparell reproductor


La majoría d'artròpodes tenen sexes separats (dioics) encara que hi ha alguns casos excepcionals d'hermafroditisme (com és el cas dels percebes) i, fins i tot, de partenogènesi (com és el cas d'alguns hexàpodes).

Tant els mascles com les femelles presenten:

  • Les gònades (testicles o ovaris segons el sexe), en principi de disposició metamèrica (un parell per metàmer), estan reduïdes en la majoria dels casos a dues (o una com a resultat d'una fusió d'ambdues). Són el lloc on es fabriquen els espermatozous i els òvuls
  • Cada gònada es continua amb un conducte (gonoducte) per a la sortida dels espematozous o dels òvuls (en cas de fecundació externa) cap a l'exterior. Aquests conductes, en cas de tenir-ne dos, poden desembocar a l'exterior independentment o bé fusionar-se cap a la seva part final i desembocar junts.
  • L'orifici genital (un o més) és el lloc per on surten els productes sexuals a l'exterior. La posició dels orificis genitals pot variar segons el grups, des de la part final del cos a altres posicions més anteriors.

Figura 19.- Esquema de l'aparell reproductor dels artròpodes, concretament d'un crustaci decàpode.

 

Alguns apèndixs del cos es poden modificar per a la seva utilització com a òrgans copuladors, per transportar els ous o, en el cas de les femelles, per facilitar la posta dels ous.

 

 

Si la teva puntuació és inferior al 50 %
 
Si la teva puntuació és superior al 50 %