3. Òrgans excretors


La seva funció és expulsar els productes residuals que s'originen en els processos metabòlics així com de la regulació del seu medi intern.

Els artròpodes presenten diferents tipus d'òrgans excretors però tots ells tenen en comú el tractar-se d'estructures en forma de canalículs que comuniquen la cavitat del cos amb l'exterior, directa o indirectament.

Figura 16.- Esquema dels òrgans excretors (glàndules maxil.lars) d'un artròpode, concretament d'un crustaci decàpode.

 

Els principals tipus d'òrgans excretors són:

  • Els tubs de Malpighi, presents en la majoria d'hexàpodes, miriàpodes i aràcnids. Són una sèrie de tubets cecs, més o menys llargs, a vegades ramificats, que floten en la cavitat interna i s'obren al tub digestiu, generalment en la seva part mitja o posterior. Els productes filtrats de l'hemolinfa seran eliminats a l'exterior a través de l'anus.
  • Glàndules excretores o nefridis, originàriament metamèriques i que ara només es troben en contacte amb alguns apèndixs. Poden presentar formes diverses però totes tenen un conducte a través dels quals els productes filtrats són expulsats a l'exterior. Reben diferents noms en funció del punt on s'obren a l'exterior: glàndules antenals, glàndules maxil·lars (fig. 16), glàndules coxals.

Aquest dos tipus d'òrgans excretors es poden presentar conjuntament en un mateix animal.