Zeus i Sèmele: el text clàssic
 

 
 
El text clàssic
El relat segons Ovidi
Zeus i Sèmele a la pintura
Dionís, el nascut dos cops
Vols llegir més? Les Bacants d'Eurípides
Vols llegir més? Dionís i els pirates
Prepara una exposició!
 

Cadme tingué les filles següents: Autònoe, Ino, Sèmele i Agave i un fill, Polidor. (...) Zeus, enamorat de Sèmele, s’hi uní d’amagat d’Hera. Com que Zeus li havia promès que concediria a Sèmele tot el que desitgés, ella, enganyada per Hera, li demanà que se li presentés tal i com anava quan ell festejava Hera. Zeus, incapaç de negar-s’hi, es presentà al seu tàlem amb un carro de llamps i trons i llançà un llampec. Sèmele morí d’esglai i Zeus, traient del foc el fetus sismesó, fruit de l’avortament, se’l cosí a la cuixa. Després de la mort de Sèmele, les altres filles de Cadme difongueren el rumor que Sèmele havia cohabitat amb un mortal i que Zeus l’havia fulminada per haver-lo acusat falsament. Quan arribà el temps assenyalat per a l’infantament, Zeus, desfent el cosit, deslliurà Dionís, el qual fou confiat a Hermes. Aquest el portà a Ino i a Atamant i els convencé que el criessin com a una noia. Però Hera, indignada, els infongué la bogeria (...)Hermes el portà a les nimfes que habitaven a Nisa, a l’Àsia.

APOL·LODOR, Biblioteca de relats mitològics, III, fragments. Traducció d’Àngela Carramiñana i Pérez. Editorial Irina.

SEBASTIANO RICCI, Júpiter i Sèmele (1695). Galleria Uffizi. Florència. Imatge extreta de La ciudad de la pintura

Nota: si vols veure el text en grec (Chapter III; sections 25-26), el pots cercar al Thesaurus Linguae Graecae.  
   
   
   

Has entès el text?

El fill de Zeus i de la princesa tebana Sèmele hauria de ser un heroi, ja que és fill d’un déu i d’una dona mortal. En canvi les circumstàncies del seu naixement condicionen la seva essència divina:

  • Per venjar el marit infidel, va incitar a sospitar que el seu amant diví no fos un farsant.
  • Sèmele va demanar Zeus que es mostrés davant d'ell i això li va suposar la mort.
  • El fill de Zeus i de Sèmele va ser infantat . Un cop nascut, el nen va ser confiat perquè fos criat per elles. Hera els va induir la bogeria i aleshores el noi va ser educat
 

 

BERNARD PICART (1673-1733), Zeus i Sèmele. Gravat. Foto de Maicar Förlag. Imatge extreta de Greek Mythology Link.