Eines psicopedagògiques
:

Models de documents: projectes d'atenció a la diversitat, quadres resum de l'organització, etc.

  Document Autors/es. EAP Descripció
Tot referent a una unitat d'adaptació curricular   Tot sobre una UAC a l'Institut.
Projecte d'atenció a la diversitat mitjançant el recurs de la unitat d'adaptació curricular " La cuina a Terrassa" EAP de Terrassa. M.J. Montón  
Projecte d'atenció a la diversitat d'un IES EAP de Terrassa. M.J. Montón  
Quadre resum de reforços EAP de Terrassa. Model de quadre per organitzar i veure els reforços que reben els alumnes
Quadre resum dels suports EAP de Terrassa. J. Montero Model de quadre per organitzar i veure els reforços que reben els alumnes anualment.
Guió per a la valoració del Pla d'Atenció a la diversitat EAP de Terrassa. M. J. Montón Guió per avaluar el Pla d'Atenció a la diversitat d'un centre
Pla d'acollida del centre docent Departament d'Ensenyament  

Models de documents pel seguiment dels alumnes

  Document Autors/es. EAP Descripció
Contracte pedagògic per la UAC EAP de Terrassa. M. J. Montón Contracte pedagògic pels alumnes proposats a la UAC
Fitxa de seguiment de l'alumne Ester Castejón Fitxa de seguiment per part del professor/a de Psicopedagogia
Informacions sobre l'alumne IES Cavall Bernat/ EAP de Terrassa Model de full per fer el seguiment i avaluació de l'alumnat en el centre
Fulls de seguiment EAP de Ciutat Vella  

Models de documents pels alumnes nouvinguts

  Document Autors/es. EAP Descripció
Diccionari català-àrab EDU 365  
Alumnat nouvingut. Recursos pel professorat Serveis educatius de la Conca de Barberà recull de bibliografia pràctica

Models de documents per les unitats d'escolarització externa

  Document Autors/es. EAP Descripció
Autorització familiar de derivació a la UEE Ester Castejón  
Acta de seguiment de l'alumne de les UEE Ester Castejón Model d'acta de la comissió de treball per al seguiment escolar i psicopedagògic de l'alumnat que assisteix a les unitats d'escolarització externa

Models de documents per treballar el llenguatge

  Document Autors/es. EAP Descripció
Llistat de connectors EAP de Terrassa. T. Julià Llistat de connectors per donar als alumnes per tal de facilitar la tasques d'escriure
Fulls model per treballar el text EAP de Terrassa. T. Julià Fulls per donar a l'alumnat d'Infantil o C. Inicial per treballar diferents tipus de textos
Pauta per escriure un text informatiu EAP de Terrassa. T. Julià Guia per escriure un text informatiu
Pauta per escriure una notícia EAP de Terrassa. T. Julià Guia per escriure una notícia
Plantilla per fer un article EAP de Terrassa. T. Julià Plantilla per facilitar als alumnes l'escriptura d'un article
Esquema per elaborar un informe EAP de Terrassa Pauta pels alumnes per tenir en compte les parts d'un informe
El gust per la lectura SEDEC Dossiers per treballar la lectura
Models d'autocorrecció de textos EAP de Terrassa. T. Julià Models per l'autocorrecció de textos per part dels alumnes, sobretot de Cicle Inicial
Autocorrecció de dictats EAP de Badia del Vallès  
Exercicis per la generalització de sons EAP de Badia del Vallès  

 

Si teniu problemes per obrir els fitxers, aneu a buscar l'Adobe 5.0