Header image  
UNA ESTRATÈGIA PER A L'APRENENTATGE  
   
 
2.1 > ELS CAMINS DEL IOGA

 

Dins del ioga hi ha diferents camins que porten al mateix objectiu, cadascun d’ells  s’ajusta a les principals tipologies del temperament humà. De senders, n’hi poden arribar a haver centenars, però es poden reunir  en cinc, considerats els més importants. A vegades no resulta fàcil establir una frontera definida entre l’un i l’altre,  sovint es mesclen, donat que són aspectes d’una mateixa unitat: el ioga.

 

Els cinc principals tipus de ioga són:

La pràctica combinada d’aquests iogues es coneix com a “Ioga integral”. Independentment de la branca del ioga que es practiqui, arriba un moment que tots els camins es van integrant com a conseqüència de la maduració.
El iogui més perfeccionat practica una síntesi de tots els iogues encara que estigui establert d’una forma més definida en  un dels tipus.