Batxillerat D'ARTs

Materials i recursos

 

      

Aquest és un lloc web que conté materials i recursos per a les matèries del Batxillerat d'Arts. Hi podeu trobar orientacions i propostes de com enfocar les matèries acompanyades d'un llistat d'unitats temàtiques. Cada una de les unitats conté una seqüència d'activitats, els materials pertinent per a dur-les a terme i una bibliografia específica. Els materials estan ordenats en forma de documents que es poden imprimir i que contenen propostes de treball, textos, imatges, informació sobre artistes, entre d'altres. Els documents estan pensats per a ser utilitzats directament amb l'alumnat. A part, també s'ofereixen orientacions de com dur a terme les activitats d'avaluació i un espai dedicat al treball de recerca en l'àmbit de les arts.


 
 
 
 
 
 
 
DIBUIX ARTÍSTIC
C. AUDIOVISUAL
 

Disseny i realització: Montserrat Planella i Serra
Web realitzat gràcies a una llicència d'estudis concedida pel Departament d'Educació
2003-2004