Astro-bio-química
Un àtom d'hidrogen i un d'oxigen poden combinar-se per formar un grup OH (hidoxílic), molt actiu, capaç d'unir-se amb gairebé qualsevol material. Si troba un àtom d'hidrogen, forma una molècula d'aigua.

A partir de la dècada de 1970 s'han anat localitzant molècules cada cop més complexes, formades per desenes d'àtoms.

Algunes tenen estructures que podrien, en condicions favorables, formar matèria orgànica, que és la base dels organismes vius.
 
A l'Univers hi ha materials dispersos, dins i fora de les galàxies.
Parlem de la matèria interestel·lar, la llum, la radiació de fons i la matèria fosca.
Núvols de gas i pols Matèria interestel·lar: gasos i partícules que hi ha entre els estels i les galàxies.

La major part no és visible, però es pot detectar a través dels seus efectes gravitatoris i de les seves emissions electromagnètiques.

Està formada, sobre tot, per hidrogen, però també hi ha petites quantitats d'heli, nitrogen, oxigen, carboni i molècules simples d'aigua, alcohols i amoniac.
Llum. Ones o partícules?: Les ones de llum, com les dels raigs X, no es poden emetre d'una en una, sinó només en paquets anomenats "quants". La ciència que ho estudia és la mecànica quàntica.

Aquests tipus de radiació d'alta freqüència es comporten com a partícules i, al mateix temps, com a ones. Les partícules de la llum són els fotons. No tenen massa i viatgen a prop de 300.000 km/s.
Espectre solar i longituds d'ona
Radiotelescopis estudiant la radiació de fons Radiació còsmica de fons: El 1965 es va trobar la prova "tangible" del Big Bang. Comprovant un detector de microones molt sensible, dos científics van descobrir una radiació estranya que provenia per igual de tots els punts de l'espai.

Altres teòrics ja havien predit que s'hauria d'observar, procedint d'arreu de l'univers, una "brillantor" testimoni del Big Bang, i que aquesta llum, degut a l'expansió de l'Univers, es presentaria en forma de microones.
Es creu que la matèria fosca és un material que no emet cap mena de radiació electromagnètica.

La seva existència es basa en consideracions teòriques i és, ara com ara, un dels principals problemes que té plantejats l'astrofísica.

Estudiant les forces a l'Univers, es calcula que la matèria total és molta més que la detectada pels nostres instruments. Com que no sabem res d'ella, l'anomenem matèria fosca.
El Hubble cerca matèria fosca

Ampliar foto: Espai profund
Ampliar foto: Núvols freds i calents a la nebulosa Carina
Ampliar foto: Objectes distants augmentats per una lent gravitacional

L'Univers | Estrelles (estels) | Galaxies | La Vía Làctia | Cuàsars y Púlsars | Forats Negres
Materials de l'Univers | Mesures de l'Univers | Forces i Moviments de l'Univers
Origen y Evolució de l'Univers | Observació de l'Espai | Més Informació a Internet

Aquesta pàgina forma part del lloc:  Astronomia Educativa. Univers i Sistema Solar